Servicekontoret for byggesak og servicekontoret for bostøtte og startlån stenges for dropp inn besøk inntil videre