Servicekontoret for byggesak stenges for dropp inn besøk inntil videre