Rådhuset stenges for dropp inn besøk inntil videre.

Rådhuset stenger for dropp inn besøk fra 17.11.2020.