Oppfordring til grunneiere om å gjenåpne stengte snarveier og smetter

Flere av de kartlagte snarveiene er ikke åpne av ulike årsaker. Mange er gjengrodde, og flere er tatt i bruk til andre formål. Nå oppfordrer kommunen grunneierne til å rydde disse.