Kongsberg vokser mer enn landsgjennomssnittet

Med en netto økning på 242 innbyggere i 2019 noterer Kongsberg kommune seg en vekst over landsgjennomsnittet. Innbygger tallet per 1.1.2020 er på 27 723 innbyggere.