Kommunestyret innfører lokal forskrift om munnbindpåbud (Forskriften ble opphevet 24.02.2021)