Innkalling og saksliste Formannskap og  kommunestyremøte16. juni

På grunn av varslet nedetid blir innkalling og saksliste for formannskap 2 og kommunestyremøte 16. juni også lagt ut her