Avlyste eksamener

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.