Inn på tunet

Inn på tunet – er et tilbud med opphold på et  gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.