søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid