Fysioterapitjenesten

Fysioterapi bistår innbyggere som har behov for å bedre og vedlikeholde sin funksjonsevne samt kompensere for funksjonssvikt – uansett alder.