Borgelig vigsel i Kongsberg

Fra og med 1. januar 2017 er det kommunen som har ansvar for gjennomføring av borgelig vigsel.