Skatteoppkreveren i  Kongsbergregionen

Skatteoppkreverens hovedoppgaver er regnskapsføring og innkreving av skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.