Badeplasser i Kongsberg

Kultur og velferdstjenesten drifter og vedlikeholder badeplassene Jondalsdammen, Kjennrudvannet, Saggrendadammen, Passebekkdammen, Øksne og Kolsjø.