Aktuelt

Åpningstider i påsken

Rådhuset\sentralbord: Stengt fra onsdag 17/4 kl 12:00 t.o.m mandag 22.04. Gomsrud avfallsanlegg: Mandag 15.04: 07.00- 15.00 Tirsdag   16.04: 07.00- 15.00 Onsdag  17.04: 07.00- 12.00 Stengt 22.04....

10.04.2019 Les hele saken

Bålforbud fra 15. april

Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.

16.04.2019 Les hele saken

Varsel om oppstart av gjenstående anleggsarbeider i Hyttegata, Etappe 3

I løpet av 2017 og 2018 er vei, fortau, vann og avløp rehabilitert og forbedret i Hyttegata, fra krysset ved Apotekergata og frem til Nybrua. En mindre strekning gjenstår, fra krysset ved...

16.04.2019 Les hele saken
 
;