Aktuelt

Fakturaer som ikke er sendt innbyggerne

Det ble i slutten av februar oppdaget en feil i kommunens fakturasystem i forbindelse med utsendelse av fakturaer.

22.03.2019 Les hele saken

Eiendomsskattelister 2019

EIENDOMSSKATT – OFFENTLIG ETTERSYN I Kongsberg kommune skrives det ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. Esktl. §3, første ledd, bokstav a. Eiendomsskatten blir fakturert fire ganger i året, jfr....

28.02.2019 Les hele saken

Søknadsfrist SFO

Vi ser fram til at ditt barn skal begynne hos oss.

22.02.2019 Les hele saken
 
;