Aktuelt

Brukerundersøkelse for psykisk helse og rus

Formål: Kongsberg kommune er opptatt av å gi tjenester av god kvalitet. Det er derfor viktig for oss å høre brukene sine erfaringer med tilbudet og tjenestene de mottar fra Mestringssenteret...

19.04.2018 Les hele saken

Retningslinjer for drifttilskudd lag og foreninger er vedtatt

Utvalg for kultur og oppvekst vedtok retningslinjene i sitt møte 21. mars 2018

22.03.2018 Les hele saken

Samarbeid for utvikling av responssenteret

Responssenteret i Kongsbergregionen, sammen med Værnesregionen og Tromsø kommune, har nå gjennomført en felles anskaffelse av plattform for responssenterløsning. les mer om løsningen her

06.04.2018 Les hele saken
 
;
Start Kari chatbot