Aktuelt

Kommunestyret på WebTV

Kommunestyremøte 9. oktober er konstituerende kommunestyre for perioden 2019-2023

07.02.2018 Les hele saken

Tildeling fra Klem Skarsteens legat

Søknadsfrist for Klem Skarsteens legat er 29. november 2019

29.10.2018 Les hele saken

Byutviklingsprosjektet - spørreunersøkelse

I arbeidet med ny arealdel til kommuneplan skal det inngå et delprosjekt byutvikling. Prosjektets hensikt er å få fram forslag til videreutvikling av Kongsberg hvor byens historiske egenart,...

08.10.2019 Les hele saken
 
;