Aktuelt

Kommunens regnskap for 2018 er nå klart

Rådmannen kan med glede slå fast at regnskapsresultatet i 2018 er godt. Hun forteller at det allerede er regnskapsført en avsetning til disposisjonsfond som er i tråd med vedtatt budsjett på kr...

15.02.2019 Les hele saken

Næringsstrategi og Industriplan ut på høring

Felles høringsfrist 1. mars

08.02.2019 Les hele saken

Folkemøte om velferdsteknologi

Tirsdag 19. mars kl. 16:00-19:00 på Lågdalsmuseet

08.02.2019 Les hele saken
 
;