Aktuelt

Mulig streik ved ungdomsskolene fra 24. mai

Det pågår nå mekling ellom KS og Unio kommuneom tariffoppgjøret 2019. Frist for å komme fram til en løsning er satt til 23 mai kl. 24:00

23.05.2019 Les hele saken

Kartlegging av snarveier

Kongsberg kommune er opptatt av gode nærmiljøer med korte avstander mellom daglige gjøremål for våre innbyggere og besøkende. Derfor igangsettes et arbeid med å kartlegge snarveier for gående og...

20.05.2019 Les hele saken

Vil du bli Valgmedarbeider ?

Fra ordinær forhåndstemming starter 12. august og til og med valgting 9. september trenger vi i vanlige valgmedarbeidere for bistand i valglokalene, informasjon om valg og regelverk tilrettelegging og mottak av stemmegivinger.

03.05.2019 Les hele saken
 
;