Aktuelt

Varsel om oppstart av anleggsarbeider i Hyttegata, Etappe 2

De videre anleggsarbeidene med rehabilitering av Hyttegata starter opp uke 21 (22. mai-25. mai). Arbeidene med rehabilitering av vei, vann og avløp fra krysset Apotekergata og frem til Nybrua ble...

09.05.2018 Les hele saken

Brukerundersøkelse for psykisk helse og rus

Formål: Kongsberg kommune er opptatt av å gi tjenester av god kvalitet. Det er derfor viktig for oss å høre brukene sine erfaringer med tilbudet og tjenestene de mottar fra Mestringssenteret...

19.04.2018 Les hele saken

Orientering om anleggsarbeider helligdager mai 2018

Det er planlagt konstruksjonsarbeid 10 mai (Kristihimmelfartsdag) og 21 mai (2. Pinsedag) i Sellikdalen, Gomsrud, Tislegård og Trollerudmoen. På Trollerudmoen er det planlagt tunnelarbeid 10. mai...

03.05.2018 Les hele saken
 
;
Start Kari chatbot