Aktuelt

Klem Skarsteen

Legatstyret har delt årets tildeling av midler i tre like potter på kr. 30 000,- hver.De tre som har fått penger er Kjetil Sandvin Groven,(25) Kjersti Sofie Landsverk Holtan (25) og Tiril Heiret (26)

06.12.2018 Les hele saken

Har du husket å registrere brønnen din?

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres.

07.12.2018 Les hele saken

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Vurderer din organisasjon å søke midler fra Bufdir? Søknadsfrist 10.12.18. Gjør deg kjent med retningslinjene! https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ Nasjonal...

28.11.2018 Les hele saken
 
;