Aktuelt

Mer informasjon om tørke, fôrmangel og erstatning for avlingsskade!

Mer informasjon om tørke, fôrmangel og erstatning for avlingsskade! Etter at forrige epost om dette emnet ble sendt ut fra landbrukskontoret 12.juli, har både ordfører og rådmann i Kongsberg...

17.07.2018 Les hele saken

Ombygging i rådhuset - kasting av materialer

I forbindelse med ombygging i rådhuset kastes det dører/ vegger i containere utenfor rådhuset.Kongsberg kommunale eiendomsforetak er opptatt av gjenbruk, men mye av dette er spesialtilpassede...

13.07.2018 Les hele saken

E134 Damåsen - Saggrenda: Omkjøringsperiode via Ove Gjeddes vei forlenges til 15.10.18

Ove Gjeddes vei er benyttet som omkjøringsveg i forbindelse med utvidelsen av Gomsrudveien fra to til fire felt på strekningen Ove Gjeddes vei til Industriveien, siden 2. august 2016 i forbindelse...

12.07.2018 Les hele saken
 
;
Start Kari chatbot