Aktuelt

Råd til serveringsbransjen og arrangementsansvarlige for ivaretagelse av smittevernhensyn

Serveringssteder i kommunen, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

19.06.2020 Les hele saken

SOMMER CAMPING KONGSBERG 2020

Også i år blir det muligheter for camping ved idretts og svømmehallen. Dette vil være i perioden fra onsdag 24.06.2020 til søndag 09.08.2020.

30.06.2020 Les hele saken

Informasjon vedrørende tilsyn og feiing av fritidsbolig under Korona-situasjonen

Vi vil fra uke 26 gå i gang med tilsyn av fritidsboliger i kommunen. Under våre tilsyn vil vi påse at myndighetenes føringer om avstand og god håndhygiene vil bli ivaretatt.

13.06.2020 Les hele saken
 
;