Aktuelt

Høring av og møte om konsesjonssøknad om oppgradering av to kraftledninger i Kongsberg

NVE har mottatt to søknader fra Glitre Energi Nett, om oppgradering av kraftledningene Gomsrud–Skollenborg og Bevergrenda–Stengelsrud–Glabak i Kongsberg kommune i Buskerud. Søknadene er nå på høring, og høringsfristen er 4. oktober 2019.

19.08.2019 Les hele saken

Klipp hekker og busker for skolebarna

La oss gjøre en felles innsats for tryggere skolevei for alle. Klipp hekk og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

15.08.2019 Les hele saken

Handlingsplan for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i Kongsberg

Nye og sammensatte utfordringer Ekstremisme kan være relatert til høyreekstremisme, venstreekstremisme, ideologisk ekstremisme og religiøs ekstremisme. Utfordringer knyttet til ekstremisme har de...

11.08.2019 Les hele saken
 
;