Skole og utdanning

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Skole og utdanning er et felt som strekker seg fra grunnskole til universitet og annen høyere utdanning.
  Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæringen fra 1 - 10 klassetrinn.
  Opplæringsloven regulerer virksomheten.
  Barn og unge har plikt til å få grunnskoleopplæring og har rett til en gratis offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med loven og den forskrifter.
  Opplæringen skal tilpasses evner og forutsetninger hos den enkelte elev og skje i samarbeid med foreldrene.

  Til høyre finner du en lenke til grunnskolene i Kongsberg