Natur og miljø

    Tips en venn

    Del artikkelen

    Kommunen har ansvar for drift av kommunale avfallsanlegg med kildesortering, hytterenovasjon, samt tømming av slamavskillere. Kongsberg kommune innførte kildesortering i 1996.

    Nytt avfallsanlegg i Gomsrud ble tatt i bruk i desember 1998. Vi har et moderne anlegg som tilfredsstiller strenge krav til sortering og deponering av avfall. Matavfallet gjennomgår nå en utråtningsprosess ved renseanlegget i Sellikdalen hvor det blir produsert biogass.