Aksjon sittebenk

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kongsberg Kommune v/ parkseksjonen har en vid strategi for utplassering av benker. Her kan nevnes byens parker, torg/møteplasser i sentrum, gangveier/turveier langs elva og andre turområder, samt utskifting av ”slitte” benker som for eksempel på Kirketorget

  For å gi et bidrag til denne strategien har Kongsberg Rotary Klubb tatt initiativet til en gaveordning slik at det kan bli utplassert sittebenker på flere Aksjon sittebenkhensiktsmessige steder til både hvile og Gaveordningen etableres slik at enkeltpersoner, familier, grupper i fellesskap, jubileer, foreninger og næringsliv gis muligheten til å bidra til utplassering av sittebenker på koselige og attraktive plasser innenfor en vid strategi for utplassering fastlagt av Kongsberg Kommune, v/Seksjon vei og park.hygge.

  Benken du gir som gave kan utstyres med en plakett i standardisert størrelse med inskripsjon etter ditt ønske innenfor gitte rammer. En plakett må bekostes av den som er giver av benken.

   

  Kanskje har du minner som knytter deg selv til en spesiell plass, eller du ønsker å hedre eller minnes noen med en benk plassert på en plass eller i et område som har betydd mye for dem? Kanskje kan et jubileum for en gruppe mennesker være anledningen til å gi noe til byen?

  Gavebeløpet settes til kr.10.000.

  Gaven gis til Kongsberg Kommune direkte, og beløpet vil resultere i kjøp og installasjon av en benk som vist ovenfor i Seksjon vei og park’s regi. Evt. plakett kommer i tillegg. For å gjøre ordningen hensiktsmessig for Seksjon vei og park vil man søke å gjennomføre innkjøp og utplassering for flere benker av gangen.