Landbruk, natur og miljø

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kongsberg kommune utgjør totalt ca 800 000 dekar, hvorav ca 500 000 dekar er produktiv skog, og ca 40 0000 dekar er dyrka mark. På jorda dyrkes det hovedsaklig korn og gras, samt noe grønnsaker og frukt.

  Mysutjern

  Det er ca 160 aktive gårdbrukere i kommunen, hvorav ca 60 med husdyrproduksjon. Kongsberg er å regne som en middels stor jordbrukskommune, og en relativt stor skogbrukskommune, med store utmarksområder omkring byen.

  Mai 07

  På denne siden kan du kan finne henvisning til informasjon om landbruksforvaltning, naturforvaltning og miljøvern.