Eiendomsskatt

    Tips en venn

    Del artikkelen

    Informasjon om eiendomsskatt

    Kommunestyret i Kongsberg kommune har valgt å omtaksere alle faste eiendommer i hele kommunen for eiendomsskatteformål fra og med 2015. Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt. Eiendomsskatt er en viktig inntekskilde for de mange kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgtjenester, kino, bibliotek, vedlikehold av veier og parker osv. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.