Byggesak

Byggesak

  Tips en venn

  Del artikkelen

  NYHETER!

  08.06.2017 - RASKERE SAKSBEHANDLING FOR ENKLE BYGGETILTAK

  Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har laget et nytt søknadsskjema med veiviser for tiltak som ikke krever ansvarsrett. Skal du bygge tilbygg eller garasje snart? Da ønsker vi kontakt med deg. Vi trenger noen testpersoner til å prøve ut søknadsskjemaet og veilederen. Du vil bli veiledet og fulgt opp underveis i søknadsprosessen. Klikk her for mer informasjon.

  25.11.2015 - NYTT TLF NR.  OG TLF TID!

  Vi har gjort noen endringer rundt telefon tid og telefon nr. Vi har nå telefon tid mellom 10 og 14 man,tirs,tors og fredag. (NB stengt i perioden 22/12 2015-3/1 2016) Vårt nye telefon nr er 408 23 700. Epost adressen våres er som tidligere. servicekontoret@kongsberg.kommune.no. Denne blir besvart fortløpende. Sommerstengt uke 28,29 og 30.

  27.10.2015 - BRUK TRE!

  På sist utbyggermøte var vi så heldige å få besøk og en presentasjon av Trebruk as. De setter fokus på bruken av tre i større byggeprosjekter og viste oss en meget interessant video som du kan se her.

   

  START INFORMASJON

  Ønsker du å bygge eller gjøre arbeider på tomta?

  Når du sender byggesøknad til kommunen, skal saksbehandler vurdere søknaden opp mot plan- og bygningslov, tiltakets utforming, arealplaner, lokale retningslinjer og veilov. Du kan lese om viktige forutsetninger for å kunne få tiltaket ditt godkjent.

  Her finner du søknadsskjemaene

  Hvilke skjemaer som skal brukes er avhengig av hva du søker om. På Direktoratet for byggkvalitet finner du søknadsjema for byggesaker, disse kan fylles inn elektronisk eller for hånd eller i en kombinasjon. Det er nå også mulig med elektronisk byggesaksbehandling via Byggsøk.

  Hva må leveres sammen med søknaden?

  Når du skal levere en byggesøknad skal det i tillegg til søknadsskjema følge med tegninger, kart og kvittering for nabovarsling. Det er viktig at saksbehandler får en god forståelse av hva du ønsker å bygge.

  Krav til søknad, dokumentasjon

  NB! I søknader uten ansvarsrett er nabovarslingen ofte mangelfull. Vær spesielt oppmerksom på at søknaden ikke kan sendes inn før etter at fristen for merknader til nabovarselet er gått ut.

  Hvor lang er saksbehandlingstiden?

  Saksbehandlingstiden vil variere avhengig av hva slags sak du sender inn, men i en del saker har kommunen en lovfestet frist for saksbehandling. Disse fristene er omtalt i Plan og bygningslovens §§ 21-7 til 21-10 og i forskrift for byggesaksbehandling §§ 7-1 til 7-4.

  Møte med saksbehandler / forhåndskonferanse

  Du bør ringe og avtale tid dersom du ønsker møte med saksbehandler. Dersom du ønsker en forhåndskonferanse, skal det sendes inn en skriftlig anmodning på eget skjema. Før møtet avholdes bør du lage et skisseforslag sammen med en ansvarlig søker (arkitekt), som også deltar på møtet.