Rådmannens ledergruppe Kommunalsjefer

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Rådmannens ledergruppe består assisterende rådmann og fire kommunalsjefer med særlig ansvarsområde.

  Hilde Enget
  Hilde Enget 

  Assisterende rådmann: mob 48166624 epost: hilde.enget@kongsberg.kommune.no
  Assisterende rådmann har rådmannens fullmakter og ansvarlig for administrativ drift av kommunen. 

  Helse - og omsorgstjenesten.
  Gunhild Bergsaker

  Gunhild Kristina Bergsaker

  mob 922 40 406
  gunhild.kristina.bergsaker@kongsberg.kommune.no

  Kommunalsjef for Helse- og omsorgstjenesten, til daglig Helse- og omsorgssjef.
  Institusjons- og hjemmebaserte tjenester. Rehabilitering, bo aktivitet og avlastning, Legevakt og Psykisk helse og rus

  Tekniske tjenester

  Kommunalsjef tekniske tjenester Jens Sveaas

  Jens Sveaass

  mob 990 93 116
  jens.sveaass@kongsberg.kommune.no 

  Kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Til daglig teknisk sjef
  Omfatter teknisk/brann/byggesak/plansak/Landbruk/kart og geodata, og  samfunnsplanlegging og -utvikling

  Oppvekstjenesten
  Oppvekstsjef Håvard Ulfsnes

  Håvard Ulfsnes 

  mob 915 17 497

  havard.ulfsnes@kongsberg.kommune.no

  Kommunalsjef for oppveksttjenesten til daglig oppvekstsjef.
  Ansvarsområde er skole, barnehage, helsestasjon, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste

  Kultur- og velferdstjenesten

  Kultur og velferdsjef Heidi Hesselberg Løken

  Heidi Hesselberg Løken

  heidi.hesselberg.loken@kongsberg.kommune.no

  tlf 48166017
  Kommunalsjef for kultur og velferd.
  Ansvarsområde er kommunens ansvarsområde innen NAV, integrering og flyktningetjenester, utvikling og anlegg av idretts- og parkanlegg, kulturskole, bibliotek, ungdomskontor/vitensenter, idretts- og svømmehall, frivilligsentral