Betaling og betalingssatser 2017

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Nedenfor finner du alle betalingssatser knyttet til kommunale tjenester, og gebyrer for kommunal saksbehandling. 

  Og her finner du informasjon om betalingsfrister, faste forfallsdatoer, og en liste over de vanligste spørsmålene

  1. Enhet for oppvekst
  2. Helse og omsorg
  3. Kultur og velferd
  4. Kongsberg musikkteater
  5. Kirkelig fellesråd
  6. Tekniske tjenester
  7. Brann og feietjenesten
  8. Bygg plan og landbruk
   kap 6A-Generelle bestemmelser 
   kap 6B Tjenester som betales etter medgått tid 
   Kap 6C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan og bygningsloven § 33-1 
   Kap 6D Gebyrer etter lov om eiendomsregistrering(matrikkellovens) § 16 matrikkelfoskriften
   Kap 6E Gebyrer etter § 7 lov om eierseksjoner
   Kap 6F Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjoner og viltlov

  1.1.1       Enhet for oppvekst

  Betalingsordning

  Sats i 2017

  SFO, 5-dagers plass – per mnd

  2 583,-

  SFO, 4-dagers plass – per mnd

  2 235,-

  SFO, 3-dagers plass – per mnd

  1 885,-

  Barnehage, heltidsplass – per mnd

  2 730,-

  Barnehage, deltidsplass – per mnd

  Forholdsmessig

  Deltidsplass, påslag per mnd

  244,0

  Kost i barnehage, (kostnadsdekning) per mnd

  270,0

  Kost i barnehage, deltidsplass per mnd

  Forholdsmessig

   

  1.1.2       Enhet for helse og omsorg

  Betalingsordning

  Sats i 2017

  Oppholdsbetaling i institusjon (langtidsopphold)

  Statlig forskrift

  Korttidsopphold i institusjon (dag og natt)

  Statlig forskrift

  Dagopphold i dagsenter

  Statlig forskrift

  Egenbetaling hjemmehjelp – betaling per time

  Inntekt under 2G

  Inntekt 2-3G

  Inntekt 3-4G

  Inntekt 4-5G

  Inntekt over 5G

   

  Ingen betaling

  190,-

  242,-

  269,-

  301,-

  Varm mat hjemmeboende som har hjemmebaserte tjenester, per porsjon

  74,-

  Varm mat kantiner, besøkende (honnørpris)

  81,-

  Varm mat, besøkende, kafépris

  99,-

  Trygghetsalarm

  3444,-

   

  1.1.3       Enhet for kultur og velferd

  Betalingsordning

  Sats i 2017

  Bibliotek

   

  Purregebyr, voksne

  60,-/125,-/180,-

  Purregebyr, barn

  10,0/20,0/25,0

  Erstatningsgebyr ødelagte bøker mv.

  Etter verdi

  Svømmehall

   

  Billett, voksne

  75,-

  Billett, morgenbading voksne

  40,-

  Billett, barn og pensjonister, også morgenbading

  40,-

  Familiebillett for 2 voksne og inntil 3 barn

  170,-

  Klippekort, voksne (10 klipp)

  600,-

  Klippekort, barn og pensjonister (10 klipp)

  320,-

  Årskort svømmehall, voksne

  3100,-

  Årskort svømmehall, barn, pensjonister, morgenbading

  1850,-

  Halvårskort svømmehall, voksne

  1650,-

  Halvårskort svømmehall, barn, pensjonister, morgenbading

  1030,-

  Dusj utenom svømmehallens åpningstider

  40,-

  Betalingsordning

  Sats i 2017

  Svømmehall, aktivitet for voksne, per time

  350,-

  Svømmehall, stevner og aktivitet utenfor ordinær åpningstid, per time

  600,-

  Svømmehall, stevner og aktivitet i ordinær åpningstid, per time

  800,-

  Idrettsanlegg, barn og ungdom - pris per time

   

  Idrettsanlegg

  Gratis

  Kamper i ballhall

  210,-

  Kamper i Tislegårdhallen

  120,-

  Idrettsanlegg, voksne og seniorlag – pris per time

   

  Trening og kamper i ballhall

  360,-

  Skolens gymsaler, uten vaktmesteroppfølging

  185,-

  Trening og kamper i Tislegårdhallen

  235,-

  Trening og kamper i Hvittingfosshallen

  195,-

  Idrettsparken, gressbane

  360,-

   

   

  Kunstgressbaner 11’er (halv pris 7’er)

  360,-

  Kunstgressbaner 11’er (halv pris 7’er) vinter

  645,-

  Idrettsparken, hopp (ekskl. skitau)

  320,-

  Idrettsparken, friidrett

  155,-

  Idrettsparken, skøyter

  Gratis

  Idrettsanlegg uavhengig av alder

   

  Møterom, kafeteria og kiosklokaler ved trening, stevner, arr., mv. per time

  165,-

  Møterom/kafeteria Idrettsparken, per time

  165,-

  Styrkerom Skrimhallen

  Etter avtale

  Gressbaneavtale – klubbeide anlegg per 11’er bane

  42 000,-

  Idretts-/kulturanelgg utenom ordinær åpningstid samt leie med ekstraordinær bemanningsinnsats

  Etter avtale

  Øvrige idretts-/kulturanlegg, herunder innleie/formidling

   

  Fritidslokaler, møterom voksne per gang (a)

  250,-

  Fritidslokaler, møterom, arrangement (a)

  650,-

  Kulturskole/musisk ressurssenter

   

  Elevavgift kulturskole, per år

  2 546,-

  Materialer mv.

  Etter forbruk

  Klubbkvelder ungdom

   

  Ohana, Bruket nærmiljøsenter,  devoteket (b)

  Gratis

  Kommentarer:

  (a) Videreformidler lokaler etter avtale med KKE. 

  Kongsberg musikkteater

  Betalingsordning

  Sats i 2017

   

  Kongsberg musikkteater 1. halvår 2017

   

  Lokalt kulturliv

   

  Arrangementsavgift pr besøkende

  10,0

  Billettering inkl. synliggjøringspakke

  Prisavh: 0,0 – 25,0

  Musikkteateret

   

  Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett

  5 000,0

  Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time

  1 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag

  1 250,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag

  5 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d.

  5 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag

  10 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – super

  Etter avtale

  **Bilde/filmvisningspakker

  Etter avtale

  Tillegg for «flatt gulv» - uten amfi (ved tilgj.)

  Etter avtale

  Sølvsalen

   

  Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett

  2 000,0

  Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time

  500,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag

  750,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d.

  1 250,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag

  2 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – super

  Etter avtale

  **Bilde/filmvisningspakker

  Etter avtale

  Tillegg for «flatt gulv» - uten amfi (ved tilgj.)

  250,0

   

   

  Ikke-kommersielle leietakere

   

  Arrangementsavgift pr besøkende

  10,0

  Billettering inkl. synliggjøringspakke

  25,0

  Musikkteateret

   

  Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett

  >10 000,0***

  Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time

  >2 000,0***

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag

  2 500,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag

  5 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d.

  10 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag

  15 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – super

  Etter avtale

  **Bilde/filmvisningspakker

  Etter avtale

  Tillegg for «flatt gulv» - uten amfi (ved tilgj.)

  Etter avtale

  Sølvsalen

   

  Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett

  3 500,0

  Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time

  1 250,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag

  1 500,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d.

  2 500,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag

  4 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – super

  Etter avtale

  **Bilde/filmvisningspakker

  Etter avtale

  Tillegg for «flatt gulv» - uten amfi (ved tilgj.)

  500,0

   

   

  Andre ordinære leietakere

   

  Arrangementsavgift pr besøkende

  20,0

  Billettering inkl. synliggjøringspakke

  25,0

  Musikkteateret

   

  Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett

  25 000,0

  Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time

  5 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag

  5 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag

  15 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d.

  20 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag

  30 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – super

  Etter avtale

  **Bilde/filmvisningspakker

  Etter avtale

  Tillegg for «flatt gulv» - uten amfi (ved tilgj.)

  Etter avtale

  Sølvsalen

   

  Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett

  5 000,0

  Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time

  2 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag

  3 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d.

  5 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag

  8 000,0

  **Teknikkpakke lyd/lys/AV – super

  Etter avtale

  **Bilde/filmvisningspakker

  Etter avtale

  Tillegg for «flatt gulv» - uten amfi (ved tilgj.)

  750,0

   

   

  Annet

   

  Tillegg lyd/lys/AV/lydinnspilling m.v.

  E. forbruk/avtale

  Teknikere, servicepersonell, m.v.

  E. forbruk/avtale

  Møblering, utstyr, bevertn, m.v. inkl. evt. innl.

  E. forbruk/avtale

  Garderober, greenroom m.v.

  E. forbruk/avtale

  Pristrappavt.  og inntektssplittavtaler – arr.

  Etter avtale

  Avtale om fast aktiviet / arrangementsrekke

  E. forbruk/avtale

   

  Ordinær fast kulturaktivitet i Kongsberg musikkteater innenfor tilgjengelig kapasitet (øvelser m.v)

   

  Barne og ungdomsaktivitet

  Gratis

  Voksenaktivitet

  E.forbruk/avtale

  Det forutsettes at lag og foreninger rigger selv. Bruk av servicepersonell til rigging faktureres etter forbruk.

  Merknader:

  *Fast tildelt øvingstid innenfor fastsatte retningslinjer for rigging og fravikelse av tid ved arrangement

  **Krever i tillegg leie av tekniker, evt. sertifisert dugnadstekniker fra lokal kulturaktør eller ekstern sertifisert tekniker. Røykvæske er ikke inkludert i prisen og faktureres som tillegg.

  ***Ved prissetting av husleie til ikke-kommersielle arrangementer fastsettes husleien ut i fra en helhetsvurdering av arrangementets omfang og ressursbelastning, prislisten angir absolutt minstepris. Det forutsettes arrangementene prissatt mellom angitt minstepris og ordinær utleiepris.

  ****“Lokalt kulturliv” defineres som lokalt og ideelt kulturliv, festivalene m.m

  Faste brukere av Musikkteateret gis anledning til å kvalifisere egne dugnadsteknikere gjennom Musikkteaterets kursordning og sertifisering. Sertifiserte dugnadsteknikere vil gis anledning til å styre utvalgte tilleggsfunksjoner i Musikkteateret og Sølvsalen ut over standard teknikk og oppsett for daglig bruk og arrangement.

  1.1.4       Kirkelig fellesråd

  Betalingsordning

  Sats i 2017

  Festeavgift for graver, per år

  263,-

  Kremasjonsavgift

  6437,-

   

  1.1.5       Tekniske tjenester


  Sats 2017
  Kommunale veier, priser oppgitt ekskl. mva  
  Forringelsesgebyr graving, per oppmålt kvm, min. 10 m² 153,-
  Utarbeidelse av varslingsplaner, liten 850,-
  Utarbeidelse av varslingsplan, stor 1700,-
  Kontroll/behandlingsgebyr gravesøknad 3474,-
  Utleie grunn, riggplann, container o.l. utenfor sentrum kr/kvm/dag.   12,-
  Pris per m²/mnd(=dag*30).  
  Pris per m²/år(=dag*360).  
  Utleie Kirketorget kommersielt, kr per dag 1737,-
  Utleie Nytorget kommersielt, kr per dag 1158,-
  Parkeringsavgift - gateparkering Nymoen, mandag-lørdag 24,0
  Heldagsparkering Vestsida og Nymoen 41,0
   
  VAR: Vann - avløp - renovasjon  
  Vannavgift per m³ 7,10
  Vannmålerleie, hus - per år 198,-
  Vannmålerleie, industri - per år 1408,-
  Vannmålerleie, kombinsasjon - per år 2819,-
  Tilknytningsavgift for vann 5000,-
  Vann stenging på kommunal hovedledning 1500,-
  Varsling av vannavslag (+ evt annnonse)  1000,-
  Sommervann åpne eller stenge 1 000,-
  Kloakkavgift, per m³ 10,90
  Tilknytningsavgift for kloakk 5 000,-
  Slamavskiller inntil >4m³, pris per m³ 1 620,-
  Slamtømming utover minstevolum, pris per m³ 324,-
  Levering Sellikdalen renseanlegg  
  Levering av septikkslam pr. m3  208,-
  Husholdningsrenovasjon - innsamlingsordningen
  Standard renovasjon (140 liters beholdere) 2520,-
  Deling standard renovasjon (deling 140 liters beholdere) 1620,-
  Fellesløsning nedgravd 50-60 enheter (pr. enhet) 2430,-
  Fellesløsning nedgravd 60-70 enheter (pr. enhet) 2160,-
  Utvidet volum restavfall 1260,-
  Blå Ekstra sekk  40,0
  Hytterenovasjon (felles containerløsning) 1 200,0
  Fellesløsninger fra 2 hustander og oppover i samarbeid. Literpris beregnes ut fra fra antall liter restavfall, andre fraksjoner tilpasses behovet (gjelder fra 240 liters beholder).
  Fellesrenovasjon pr. liter                20,0
  Utvidet tømmefrekvens, gjelder kun fellesløsninger- 4 hustander mer (tilleggspris )
  140 liter restavfall     2772,-
  240 liter restavfall     4320,-
  660 liter restavfall    10692,-
  770 liter restavfall  11781,-
  1000 liter restavfall 16200,-
  Merk, gjelder primært gamle fellesløsninger
  Matavfall storhusholdning pr. beholder pr.  tømming (140 liter)                205,0
  Container 8 m3 restavfall           31680,-
  container 10 m3 restavfall   38700,-
  Container 8m3 papp-papir   14400,-
  Container 10 m3papp -papir   17100,-
  Levering Gomsrud og Hvittingfoss miljøstasjoner
  Personbil, leveranse til sortering kun privatavfall, pr stk inkl mva 50,0
  Personbil/varebil med tilhenger kun privatavfall, pr stk inkl mva 100,0
  Varebil, leveranse til sortering kun privatavfall, pr stk inkl mva 100,0
  Hageavfall, privatavfall, (bil + henger) , pr stk inkl mva
   
  50,0
  Kun levering på Gomsrud
  Hageavfall næring, og all leveranse med lastebil, traktor, container per tonn 500,0
  Sandfangslam, sand fra kummer uten farlig avfall, per tonn 500,0
  Asbest fra næring , levert Gomsrud, pakket forskriftsmessig og deklarert, per tonn 1 300,0
  Mottak av tungmasser uten innehold av farlig avfall:
  Jord, sand, stein, grus,takstein,murstein fra næring, per tonn 350,0
  Betong uten armering, leca, keramikk, porselen fra næring, per tonn 350,0
  Toaletter og servanter (egen binge), fra næring, per tonn 550,0
  Masser sorteres etter gjeldende instruks på Gomsrud. For alle leveranser av tungmasser fra næring må kunde fylle utbasisdeklarasjonsskjema før levering.
  Levering av Farlig avfall fra næring følger egen prisliste. Mottaksplikt inntil 1000 kg per år per avfallsbesitter for næringsavfall. Deklarasjonsskjema må være fyllt ut ved levering, elektronisk skjema.
  Alle priser er uten mva, hvor annet ikke er angitt. Det tas forbehold om at Statlig avgift kan tilkomme på fraksjoner. Eventuell levering av andre fraksjoner fra næring etter avtale.
   
  Brann- og feietjenester
  Tilsyns- og feieavgift, per pipe, per år 549,00
  Tilsyns- og feieavgift, ekstra pipeløp, per år 276,00
  Tilsyns-og feieavgift felles pipe 412,50
  Utrykning til brannalarmanlegg ved unødige og falske alarmer, etter brannsjefens vurdering 4 864,-
  Utrykning innbruddsalarm, uten avtale, per gang 4 864,-
   Oppfølging av ordinær søknad fra aktør som tidligere har hatt tillatelse til salg av fyrverkeri inkludert tilsyn med utsalgsstedet i salgsperioden 2483,-
  Oppfølging av nye søkere, samt søkere der det har skjedd endringer med vesentlig betydning, inkludert et tilsyn under behandlingen av søknaden
  3273,-
  Ekstra oppfølging dersom utsalsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen
  1693,-
   Behandling av søknad klasse IV  1693,-
  Må det i tillegg gjennomføres tilsyn i forbindelse med handel med fyrverkeri klasse IV faktureres det for medgått tid etter gjeldende timesatser
  Tilfeldige oppdrag. Administrativt utarbeidet prisliste etter normer og markedstilpasninger Egen prisliste
   
  Plan, bygg, oppmålingsforetning, matrikulering og eierseksjonering
  Gebyrer og annen betaling for tjenester/varer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:
   - § 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71.
   - § 32 i Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 nr. 101 med endringer sist ved lov av  27. juni 2008 nr. 71  og  § 16 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
   - §  7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 71
   - §§ 5 - 7 i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og jakt på oppdrettet utsatt vilt
   - § 40 i viltloven og nye foreslåtte forskrifter til denne, når disse blir vedtatt
  Sentrale forskrifter om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v., vedtatt des. 1988, med endringer sist i juni 1997
   
  Kap. A: Generelle bestemmelser
  Betalingsplikt
  Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver hvis vedkommende står som bestiller og forøvrig fra rekvirent. Unntak gjelder ved ulovlige byggearbeider hvor gebyrkravet rettes mot den ansvarlige. Saksgebyr etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.
  Hvilket regulativ skal brukes?
  Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven), et komplett planforslag, eller den dato kommunen starter arbeidet for å få rettet opp ulovlige byggearbeider/tiltak etter plan- og bygningsloven. 
  Betalingstidspunkt
  Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 12 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.
  Til vanlig faktureres gebyrer etterskuddsvis.
  Utstedelse av attest eller tillatelse (ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i byggesaker), oppmålingsforretninger, opprettelse av matrikkelenhet kan gjøres betinget av at gebyr , eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift er innbetalt. Også  for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter.
  Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
  Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg av for mye betalt gebyr.
  Urimelig gebyr
  Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kost­nadene kommunen har hatt, kan rådmannen etter egen vudering eller etter begrunnet søknad,  fastsette et passende gebyr. Frist for søknad er tre uker etter man har mottatt krav om betaling av gebyret. 
  Fritak for gebyr
  Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter egen vurdering eller begrunnet søknad helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.  Frist for søknad er tre uker etter man har mottat krav om betaling av gebyret.
  Klage
  Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ. Det kan bare klages på enkeltvedtak fattet i medhold av regulativet dersom gebyret størrelse er fastsatt ved skjønn. Klagefristen er på tre uker fra vedtaksbrevet er mottatt, eller fra krav om gebyr er mottatt for reguleringsplaner. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Fylkesmannen er klageinstans.
  Avbrutt arbeid
  Når en tiltakshaver/rekvirent trekker søknad/planleveranse eller kommunens arbeid av andre grunner må avbrytes /avsluttes før det er fullført, skal det betales en  forholdsmessig andel av fullt gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre. Ved opphold på mer enn 12 mnd i leveranser til kommunen, kan kommunen sende faktura på utført arbeid uten forvarsel. Gebyret begynner å løpe fra det tidspunkt saksbehandler har mer enn vanlig veiledningsarbeid med saken. Gebyret begynner senest å løpe ved svar på anmodning om forhånds­konferanse / oppstartsmøte  i de tilfellene dette er aktuelt.
  Udekket krav
  Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker, kan kommunen utsette behandlingen av en ny søknad inntill  det udekte kravet er betalt eller det er stilt sikkerhet for kravet.
  Endring av regulativet eller gebyrsatsene
  Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. 
  Gebyr til statlige etater
  Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samordnes.
  Merverdiavgift
  Om det skal betales merverdiavgift for tjenester , avgjøres av de til enhver tid gjeldende statlige regler for merverdiavgift på de spesifikke tjenester som er dekket av dette gebyrregulativet. 
  Merkad til kapittel D 3
  Prisen er ikke hjemlet i Pbl. § 33-1, men er en pris som settes i et konkurranseutsatt marked. Oppgitte priser tillegges 25 pst. merverdiavgift. 
   
  Kap. B: Tjenester som skal betales etter medgått tid Sats 2017
  For tjenester som kommunen kan kreve betaling for i medhold av plan- og bygningsloven og matrikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativets kap. C, D, E og F, kan det kreves gebyr utregnet på basis av medgått tid.
  Timesats fastsettes til:
  1 090,0
   
  Kap. C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven § 33-1  
  Gebyr for tilrettelagte kopier av (plan)kartverk, tegninger o.l. Stats 2017
  Plott/kopier i farger, A3 og mindre, per stk. 60,0
  Plott/kopier i farger, større enn A3, per stk. 230,0
  Plasserings- og beliggenhetskontroll i marken, jf. kap A, pkt. 12
  Bygning over 50 m² grunnflate (inkl. garasje) - ekskl./inkl. mva 7351,-/9189,-
  Mer enn en bestilling samtidig - ekskl./inkl. mva 3664,-/4581,-
  Avtalt husplassering som ikke kan gjennomføres grunnet forhold forårsaket av utbygger - ekskl./inkl. mva 1364,-/1706,-
   C3 Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 (uten ansvarsrett)
  Byggetiltak mindre eller lik 15 m² og andre mindre tiltak 3630,-
  Byggetiltak større enn 15 m² 7159,-
  Endring av godkjent søknad 3382,-
  Driftsbygning i landbruket inntil 200 m² BRA 7497,-
  Driftsbygning i landbruket over 200 m² BRA 12007,-
  Driftsbygning i landbruket over 500 m² BRA 22550,-
  Midlertidige eller transportable bygninger 7497,-
  C4Søknad om tillatelse til tiltak - pbl §20-1 (med ansvarsrett)
  Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg)
  Enebolig 27680,-
  Tillegg for ekstra boenhet over 60 m2 11275,-
  Hytte 18772,-
  Frittstående garasje/uthus/lysthus 8050,-
  Tillegg for hybler/sokkelleilighet under 60 m2 5000,-
  Driftsbygninger over 1 000 m² 30000,-
  *sammenkjedede eneboliger/rekkehus/tomannsboliger beregnes etter C 5
  Andre bygg som ikke er i C4
  Inntil 500 kvm. BRA (bruksareal), per m² (500) 135,-
  Tillegg for 500-2000 kvm. BRA, per m² (501-2000) 48,-
  Tillegg utover 2000 kvm. BRA, pr m2 (2001 -) 34,-
  Inntil 500 m2 BRA per m2  (Enkle uisolerte næringsbygg - min. 50% av bygg) 68,-
  Tillegg for 500 - 2000 m2 BRA per m2 (Enkle uisolerte næringsbygg - min. 50% av bygg) 24,-
  Tillegg utover 2000 m2 per m2 (Enkle uisolerte næringsbygg - min. 50% av bygg)  17,50
  Minimum 7497,-
  Maksimum 443107,-
  Søknad om bruksendring
  For den nye bruken:
  Bolig: 100% avgebyret for tilsvarende nytt tiltak.
  Annet:80% av gebyret for tilsvarende nytt tiltak.
  Søkad om vesentlig terrenginngrep, veianlegg, parkeringsplass, jordrenseanlegg, avløp m.m.
  Inntil 500 m² 4900,-
  1500-1000 m² 11444,-
  Utover 10 000 m² 22831,-
  Søknad om skilt og reklame
  For skiltsøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2. Type 3 gjelder skiltplan for større forretningsbygg med vesentlig større arbeidsmengde.
  Skilt Type 1 2468,-
  Skilt Type 2 4900,-
  Skilt Type 3  11105,-
  Søknad om skilt og reklame, saker med mer enn 5 timer saksbehandlingstid, pris pr. time 1228,-
  Søknad om rivingstillatelse
  Riving av mindre bygning- søknad uten ansvarsrett (per bygning) 4566,-
  Riving av bygning - søknad med ansvarsrett (per bygning) 11105,-
  Søknad om tekniske innstallasjoner
  For søknader om tekniske installasjoner skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2.
  Tekniske innstallasjoner Type 1 (rehab. pipe, oppføring pipe m.m.) 2311,-
  Tekniske innstallasjoner Type 2 (minirenseanlegg, heis m.m.) 4566,-
  Søknad om deling og bortfeste for mer enn 10 år
  Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av inntil to tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan. 11275,-
  Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av 3-6 tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan. 22550,-
  Tilleggssats per tomt utover 6 tomter  i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan. 2255,-
  Søknad om fradeling av inntil to tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 5637,-
  Søknad om fradeling 3-6 tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 11275,-
  Tilleggssats per tomt utover 6 tomter  i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 1127,-
  Søknad om punktfeste, per punktfeste 5637,-
  Fradeling til tilleggsareal, inntil 250 m² 4059,-
  Fradeling til tilleggsareal, utover 250 m² 11275,-
  Diverse søknader
  For igangsettingssøknader og endringssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 utover 5 timer.
  Igangsettingatillatelser utover den første - Type 1 4566,-
  Igangsettingatillatelser utover den første - Type 2 11105,-
  Søknad om endring av godkjent søknad - Type 1 2311,-
  Søknad om endring av godkjent søknad - Type 2 4566,-
  Søknad om endring av godkjent søknad - Type 3 11105,-
  Søknad om lokal godkjenning første gang 4566,-
  Senere søknader om lokal godkjenning 2311,-
  Forhåndskonferanse (Trekkes fra i senere faktura for byggesaksbehandling) 2234,-
  Søknad som avsluttes uten vedtak, gebyr pr.time etter mottatt  1117,-
  Ulovlige byggetiltak gebyr pr. time arbeid  1117,-
  Økning av gebyret per mangelbrev kommunen må sende ut    10% økning a gebyret, maks. kr. 2500,- 
  Sakkyndig bistand : Den sakkyndiges timesats
  C13 Søknad om dispensasjon, jf. kap. 19
  For dispensasjonssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 5 timer, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 og 4 gjelder dispensasjonssøknader med vesentlig større arbeidsmengde. (Bl.a vil dispensasjon fra plankrav vanligvis være en Type 3- eller Type 4-sak). Det beregnes et gebyr for hver dispensasjon.
  Dispensasjonssøknad Type 1 5637,-
  Dispensasjonssøknad Type 2 11275,-
  Dispensasjonssøknad Type 3 22550,-
  Dispensasjonssøknad Type 4 45100,-
  C 14 Overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8
  Plan- og bygningsmyndighetene kan ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr ved forsettelig eller uaktsom overtredelse av plan- og bygninglovgivningen. Overtredelsesgebyrets størrelse fremgår av Forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 kap. 16.
  C15 Reguleringsplaner
   - Det kreves gebyr for behandling av alle private reguleringsplaner fram til de vedtas fremmet etter pbl § 12-11, uansett formål.
   - Beregningsgrunnlaget er planens flateareal og teoretisk bruksareal (BRA) og justeres deretter prosentvis etter saksbehandlingsmengden.
   - Der en reguleringsplan også tar med seg rene landbruks-/
  natur -eller friluftsformål uten vesentlige bygge/anleggstiltak holdes disse områdene utenfor ved arealberegningen.
   - For reguleringsplaner som kun inneholder formål som nevnt i unntakene, skal det betales for 0-2000 m².
  Beregningsgrunnlag:
  0 - 2 000 m² (planareal) 35076,-
  2 001 - 4 000 m² 52620,-
  4 001 - 8 000 m² 70141,-
  8 001 - 12 000 m² 105229,-
  12 001 - 20 000 m² 140328,-
  20 001 - 40 000 m² 164000,-
  Tillegg  per påbegynt 1000 m² for reguleringsplaner over
  40 000 m²
  1025,-
  Tillegg per teoretisk m² BRA som planen åpner for. Bygning eller bygningsdel helt under terreng regnes ikke med.  9,50
  Reguleringsendring der det kan beregnes planareal og/eller BRA for den del av planen endringen gjelder 100% av satsene
  Andre reguleringsendringer som det ikke kan beregnes areal av  35076,-
  Mindre reguleringsendringer behandlet i planutvalget 35076,-
  Små reguleringsendringer behandlet administrativt 17532,-
  Tillegg for forelegging av forhåndsvurdering eller planprogram i planutvalget 17532,-
  Maksimum beregningsgrunnlag for reguleringsplaner  615000,-
  C 16 Justering av og tillegg til beregningsgrunnlaget for reguleringsplaner  
  Planer/endringer med en vesentlig mindre saksbehandlingsmengde 60 pst.
  Planer/endringer med mindre saksbehandlingsmengde 80 pst.
  Planer/endringer med ordinær saksbehandlingsmengde 100 pst.
  Planer/endringer med større saksbehandlingsmengde 120 pst.
  Planer/endringer med vesentlig større saksbehandlingsmengde 140 pst.
  Kjennetegn ved planer med mindre - større saksbehandlingsmengde kan være:
  Godt tilrettelagt planforslag - Lite bearbeidet eller mangelfullt planforslag
  I samsvar med kommuneplan - Ikke i samsvar med kommuneplan
  Enkle grunneierforhold -  Mange parter involvert
  Interessemotsetninger er avklart - behov for mange avklaringer i saksbehandlingen
  Lite/ingen konflikter  - Stor kompleksitet
  Uten - med konsekvensutredning 
   
  Det kreves tilleggsgebyr for ekstraarbeid når forslagsstiller endrer sitt forslag etter at komplett planleveranse er mottatt, og ved behov for nytt oppstartsmøte når det har gått mer enn ett år mellom oppstartsmøte og komplett planleveranse Etter fastsatt times-sats iflg. Kap. B
  Annonsering og utredning som kommunen foretar på tiltakshavers vegne
  Alle utgifter skal refunderes til kommunen.
   
  Kap. D: Gebyrer for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), § 16 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
  Oppretting av matrikkelenhet
  Oppretting av grunneiendom og festegrunn
  Areal fra 0 - 500 m² 17 250,0
  Areal fra 501 - 2 000 m² 22 500,0
  Areal fra 2 001 - 8 000 m² - økning per påbegynt 1000 m² 1 540,0
  Areal fra 8 001 - 25 000 m² - økning per påbegynt 1000 m² 550,0
  Areal over 25 000 m²: Gebyret avtales med Kart- og geodataseksjonen  
  Mer enn 5 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (10 pst. rabatt) 20 250,0
  Mer enn 15 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (15 pst. rabatt) 19 125,0
  Mer enn 25 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (20 pst. rabatt) 18 000,0
  Mer enn 35 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (30 pst. rabatt) 15 750,0
  Forretning uten oppmåling, f.eks. nylig oppmålt festegrunn 11 000,0
  Oppretting av uteareal på eierseksjon
  Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon  
  Areal fra 0 - 50 m² 8 900,0
  Areal fra 51 - 250 m² 11 400,0
  Areal fra 251 - 2 000 m² 13 900,0
  Areal fra 2 001 - økning per påbegynt 1000 m² 1 265,0
  Mer enn 5 tilleggsareal samtidig rekvirert (10 pst. rabatt) 10 260,0
  Mer enn 15 tilleggsareal samtidig rekvirert (15 pst. rabatt) 9 690,0
  Mer enn 25 tilleggsareal samtidig rekvirert (20 pst. rabatt) 9 120,0
  Mer enn 35 tilleggsareal samtidig rekvirert (30 pst. rabatt) 7 980,0
  Oppretting av anleggsvolum
  Volum fra 0 - 2 000 m³ 27 800,0
  Volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m³ 1 265,0
  Registering av jordsameie
  Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid  
  D2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 3 170,0
  Viser til overstående punkter. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning  
  Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikkulering
  Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene.  
  D3 Grensejustering
  Grunneiendom
  Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 pst. av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 pst. av eiendommens areal før justeringen.
  Areal fra 0 - 50 m² 6 000,0
  Areal fra 51 - 250 m² 8 400,0
  Areal fra 251 - 500 m² 10 800,0
  Annleggseiendom
  For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 pst. av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Faktureres etter medgått tid.
  D4 Arealoverføring
  Grunneiendom
  Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.
  Areal fra 0 - 500 m² 17 250,0
  Areal fra 501 - 2 000 m² 22 500,0
  Arealoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1 540,0
  Anleggseiendom
  For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Faktureres etter medgått tid.
  D5Nymerking av eksisterende grensepunkt fastsatt i oppmålingsforretning/tilsvarende forretning
  For inntil 2 punkter 5 150,0
  For overskytende grensepunkter, per punkt 460,0
  D6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
  For inntil 2 punkter 7 250,0
  For overskytende grensepunkter, per punkt 528,0
  Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
  D7Utstedelse av matrikkelbrev
  Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,0
  Matrikkelbrev over 10 sider 350,0
  Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen
  Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg
   
  Kap. E: Gebyrer etter § 7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 71
  E1 Søknad om seksjonering
  Søknader med befaring - 5 ganger det gjeldende rettsgebyret                                                          Statens fastsetter gebyret
  Søknader uten befaring - 3 ganger det gjeldende rettsgebyret                                                          Statens fastsetter gebyret
  Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg
   
  Kap F Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Sentrale forskrifter
  Konsesjonssaker Stats 2017
  Konsesjonssaker med prisvurdering 5 000,0
  Konsesjonssaker uten prisvurdering 3 225,0
  Søknad om delingssamtykke etter lov om jord 2 000,0
  Søknad om oppdrett av vilt i fangenskap         Staten fastsetter gebyret
  Maksimumssats 7 000,0
  Fellingsavgift
  Elg, voksen 510,0
  Elg, kalv 300,0
  Hjort, voksen 390,0
  Hjort, kalv 235,0
  Gebyrsatsene forutsetter statlig godkjenning

   

  Levering Sellikdalen renseanlegg  
  levering av septikslam, per m³ (Sellikdalen) 208,0
  Husholdningsrenovasjon - innsamlingsordningen
  Standard renovasjon (140 liters beholdere) 2 520,0
  Deling standard renovasjon (deling 140 liters beholdere) 1 620,0
  Fellesløsning nedgravd 50-60 enheter (per enhet) 2 430,0
  Fellesløsning nedgravd 60-70 enheter (per enhet) 2 160,0
  Utvidet volum restavfall 1 260,0
  Blå Ekstra sekk  40,0
  Hytterenovasjon (felles containerløsning) 1 200,0
  Fellesløsninger fra 2 hustander og oppover i samarbeid. Literpris beregnes ut fra fra antall liter restavfall, andre fraksjoner tilpasses behovet (gjelder fra 240 liters beholder).
  Fellesrenovasjon per liter                  20,00
  Utvidet tømmefrekvens, gjelder kun fellesløsninger- 4 hustander mer (tilleggspris )
  140 liter restavfall               2 772,0
  240 liter restavfall               4 320,0
  660 liter restavfall             10 692,0
  770 liter restavfall             11 781,0
  1000 liter restavfall             16 200,0
  Merk, gjelder primært eksisterende fellesløsninger  
  Matavfall storhusholdning per beholder per  tømming (140 liter)                  205,0
  Container 8 m³ restavfall             31 680,0
  Container 10 m³ restavfall             38 700,0
  Container 8 m³ papp-papir             14 400,0
  Container 10 m³ papp -papir             17 100,0
  Levering Gomsrud og Hvittingfoss miljøstasjoner  
  Personbil, leveranse til sortering kun privatavfall, per stk inkl mva 50,0
  Personbil/varebil med tilhenger kun privatavfall, per stk inkl mva 100,0
  Varebil, leveranse til sortering kun privatavfall, per stk inkl mva 100,0
  Hageavfall, privatavfall, (bil + henger), per stk inkl mva 50,0
  Kun levering på Gomsrud  
  Hageavfall næring, og all leveranse med lastebil, traktor, container per tonn 500,0
  Sandfangslam, sand fra kummer uten farlig avfall, per tonn 500,0
  Asbest fra næring , levert Gomsrud, pakket forskriftsmessig og deklarert, per tonn 1 300,0
  Mottak av tungmasser uten innehold av farlig avfall:  
  Jord, sand, stein, grus,takstein,murstein fra næring, per tonn 350,0
  Betong uten armering, leca, keramikk, porselen fra næring, per tonn 350,0
  Toaletter og servanter (egen binge), fra næring, per tonn 550,0
  Masser sorteres etter gjeldende instruks på Gomsrud. For alle leveranser av tungmasser fra næring må kunde fylle ut basisdeklarasjonsskjema før levering.
  Levering av Farlig avfall fra næring følger egen prisliste. Mottaksplikt inntil 1000 kg per år per avfallsbesitter for næringsavfall. Deklarasjonsskjema må være fyllt ut ved levering, elektronisk skjema.
  Alle priser er uten mva, hvor annet ikke er angitt. Det tas forbehold om at Statlig avgift kan tilkomme på fraksjoner. Eventuell levering av andre fraksjoner fra næring etter avtale.
       
  Brann- og feietjenester
  Tilsyns- og feieavgift, per pipe, per år 549,0
  Tilsyns- og feieavgift, ekstra pipeløp, per år 276,0
  Utrykning til brannalarmanlegg ved unødige og falske alarmer, etter brannsjefens vurdering 4 864,0
  Utrykning innbruddsalarm, uten avtale, per gang 4 864,0
  Oppfølging av ordinær søknad fra aktør som tidligere har hatt tillatelse til salg av fyrverkeri inkludert tilsyn med utsalgsstedet i salgsperioden 2 483,0
  Oppfølging av nye søkere, samt søkere der det har skjedd endringer med vesentlig betydning, inkludert et tilsyn under behandlingen av søknaden 3 273,0
  Ekstra oppfølging dersom utsalgsstedet ikke er i samsvar med tillatelsen 1 693,0
  Behandling av søknad klasse IV  1 693,0
  Må det i tillegg gjennomføres tilsyn i forbindelse med handel med fyrverkeri klasse IV faktureres det for medgått tid etter gjeldende timesatser
  Tilfeldige oppdrag. Administrativt utarbeidet prisliste etter normer og markedstilpasninger Egen prisliste
   
  Plan, bygg, oppmålingsforetning, matrikulering og eierseksjonering
  Gebyrer og annen betaling for tjenester/varer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:
   - § 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71.
   - § 32 i Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 nr. 101 med endringer sist ved lov av  27. juni 2008 nr. 71  og  § 16 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
   - §  7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 71
   - §§ 5 - 7 i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og jakt på oppdrettet utsatt vilt
   - § 40 i viltloven og nye foreslåtte forskrifter til denne, når disse blir vedtatt
  Sentrale forskrifter om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v., vedtatt des. 1988, med endringer sist i juni 1997
     
  Kap. A: Generelle bestemmelser
  1 Betalingsplikt
    Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver hvis vedkommende står som bestiller og forøvrig fra rekvirent. Unntak gjelder ved ulovlige byggearbeider hvor gebyrkravet rettes mot den ansvarlige. Saksgebyr etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått.
  2 Hvilket regulativ skal brukes?
    Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven), et komplett planforslag, eller den dato kommunen starter arbeidet for å få rettet opp ulovlige byggearbeider/tiltak etter plan- og bygningsloven. 
  3 Betalingstidspunkt
    Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 12 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato.
  Til vanlig faktureres gebyrer etterskuddsvis.
    Utstedelse av attest eller tillatelse (ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i byggesaker), oppmålingsforretninger, opprettelse av matrikkelenhet kan gjøres betinget av at gebyr , eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift er innbetalt. Også  for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter.
  Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.
  Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg av for mye betalt gebyr.
  4 Urimelig gebyr
    Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen etter egen vudering eller etter begrunnet søknad,  fastsette et passende gebyr. Frist for søknad er tre uker etter man har mottatt krav om betaling av gebyret. 
  5 Fritak for gebyr
    Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter egen vurdering eller begrunnet søknad helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.  Frist for søknad er tre uker etter man har mottat krav om betaling av gebyret.
  6 Klage
    Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ. Det kan bare klages på enkeltvedtak fattet i medhold av regulativet dersom gebyret størrelse er fastsatt ved skjønn. Klagefristen er på tre uker fra vedtaksbrevet er mottatt, eller fra krav om gebyr er mottatt for reguleringsplaner. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Fylkesmannen er klageinstans.
  7 Avbrutt arbeid
    Når en tiltakshaver/rekvirent trekker søknad/planleveranse eller kommunens arbeid av andre grunner må avbrytes/avsluttes før det er fullført, skal det betales en  forholdsmessig andel av fullt gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre. Ved opphold på mer enn 12 mnd i leveranser til kommunen, kan kommunen sende faktura på utført arbeid uten forvarsel. Gebyret begynner å løpe fra det tidspunkt saksbehandler har mer enn vanlig veiledningsarbeid med saken. Gebyret begynner senest å løpe ved svar på anmodning om forhånds­konferanse/oppstartsmøte  i de tilfellene dette er aktuelt.
  8 Udekket krav
    Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker, kan kommunen utsette behandlingen av en ny søknad inntill  det udekte kravet er betalt eller det er stilt sikkerhet for kravet.
  9 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
    Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år. 
  10 Gebyr til statlige etater
    Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samordnes.
  11 Merverdiavgift
    Om det skal betales merverdiavgift for tjenester , avgjøres av de til enhver tid gjeldende statlige regler for merverdiavgift på de spesifikke tjenester som er dekket av dette gebyrregulativet. 
  12 Merkad til kapittel D 3
    Prisen er ikke hjemlet i Pbl. § 33-1, men er en pris som settes i et konkurranseutsatt marked. Oppgitte priser tillegges 25 pst. merverdiavgift. 
   
  Kap. B: Tjenester som skal betales etter medgått tid Sats 2017
    For tjenester som kommunen kan kreve betaling for i medhold av plan- og bygningsloven og matrikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativets kap. C, D, E og F, kan det kreves gebyr utregnet på basis av medgått tid.
  Timesats fastsettes til:
  1090,0
       
  Kap. C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven § 33-1  
  C 1 Gebyr for tilrettelagte kopier av (plan)kartverk, tegninger o.l. Sats 2017
    Plott/kopier i farger, A3 og mindre, per stk. 60,0
    Plott/kopier i farger, større enn A3, per stk. 230,0
  C 2 Plasserings- og beliggenhetskontroll i marken, jf. kap A, pkt. 12
    Bygning over 50 m² grunnflate (inkl. garasje) - ekskl./inkl. mva 7351,0/9189,0
    Mer enn en bestilling samtidig - ekskl./inkl. mva 3664,0/4581,0
    Avtalt husplassering som ikke kan gjennomføres grunnet forhold forårsaket av utbygger - ekskl./inkl. mva 1364,0/1706,0
  C 3 Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 (uten ansvarsrett)
    Byggetiltak mindre eller lik 15 m² og andre mindre tiltak 3 630,0
    Byggetiltak større enn 15 m² 7 159,0
    Endring av godkjent søknad 3 382,0
    Driftsbygning i landbruket inntil 200 m² BRA 7 497,0
    Driftsbygning i landbruket over 200 m² BRA 12 007,0
    Driftsbygning i landbruket over 500 m² BRA 22 550,0
    Midlertidige eller transportable bygninger 7 497,0
  Søknad om tillatelse til tiltak - pbl §20-1 (med ansvarsrett)
  C 4 Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg)
    Enebolig 27 680,0
    Tillegg for ekstra boenhet over 60 m² 11 275,0
    Hytte 18 772,0
    Frittstående garasje/uthus/lysthus 8 050,0
    Tillegg for hybler/sokkelleilighet under 60 m² 5 000,0
    Driftsbygninger over 1 000 m² 30 000,0
    *sammenkjedede eneboliger/rekkehus/tomannsboliger beregnes etter C 5
  C 5 Andre bygg som ikke er i C4
    Inntil 500 kvm. BRA (bruksareal), per m² (500) 135,0
    Tillegg for 500-2000 kvm. BRA, per m² (501-2000) 48,0
    Tillegg utover 2000 kvm. BRA, pr m2 (2001 -) 34,0
    Inntil 500 m2 BRA per m²  (Enkle uisolerte næringsbygg - min. 50% av bygg) 68,0
    Tillegg for 500 - 2000 m² BRA per m2 (Enkle uisolerte næringsbygg - min. 50% av bygg) 24,0
    Tillegg utover 2000 m² per m2 (Enkle uisolerte næringsbygg - min. 50% av bygg)  17,5
    Minimum 7 497,0
    Maksimum 443 107,0
  C 6 Søknad om bruksendring
    For den nye bruken Bolig: 100% av gebyret for tilsvarende nytt tiltak. Annet: 80% av gebyret for tilsvarende nytt tiltak.
  C 7 Søkad om vesentlig terrenginngrep, veianlegg, parkeringsplass, jordrenseanlegg, avløp m.m.
    Inntil 500 m² 4 900,0
    1500-1000 m² 11 444,0
    Utover 10 000 m² 22 831,0
  C 8 Søknad om skilt og reklame
    For skiltsøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2. Type 3 gjelder skiltplan for større forretningsbygg med vesentlig større arbeidsmengde.
    Skilt Type 1 2 468,0
    Skilt Type 2 4 900,0
    Skilt Type 3  11 105,0
    Søknad om skilt og reklame, saker med mer enn 5 timer saksbehandlingstid, pris pr. time 1 228,0
  C 9 Søknad om rivingstillatelse
    Riving av mindre bygning- søknad uten ansvarsrett (per bygning) 4 566,0
    Riving av bygning - søknad med ansvarsrett (per bygning) 11 105,0
  C 10 Søknad om tekniske innstallasjoner
    For søknader om tekniske installasjoner skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv. Type 1 og Type 2.
    Tekniske innstallasjoner Type 1 (rehab. pipe, oppføring pipe m.m.) 2 311,0
    Tekniske innstallasjoner Type 2 (minirenseanlegg, heis m.m.) 4 566,0
  C 11 Søknad om deling og bortfeste for mer enn 10 år
    Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av inntil to tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan. 11 275,0
    Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av 3-6 tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan. 22 550,0
    Tilleggssats per tomt utover 6 tomter  i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan. 2 255,0
    Søknad om fradeling av inntil to tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 5 637,0
    Søknad om fradeling 3-6 tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 11 275,0
    Tilleggssats per tomt utover 6 tomter  i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 1 127,0
    Søknad om punktfeste, per punktfeste 5 637,0
    Fradeling til tilleggsareal, inntil 250 m² 4 059,0
    Fradeling til tilleggsareal, utover 250 m² 11 275,0
  C 12 Diverse søknader
    For igangsettingssøknader og endringssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 utover 5 timer.
    Igangsettingatillatelser utover den første - Type 1 4 566,0
    Igangsettingatillatelser utover den første - Type 2 11 105,0
    Søknad om endring av godkjent søknad - Type 1 2 311,0
    Søknad om endring av godkjent søknad - Type 2 4 566,0
    Søknad om endring av godkjent søknad - Type 3 11 105,0
    Søknad om lokal godkjenning første gang 4 566,0
    Senere søknader om lokal godkjenning 2 311,0
    Forhåndskonferanse (Trekkes fra i senere faktura for byggesaksbehandling) 2 234,0
    Søknad som avsluttes uten vedtak, gebyr per time etter mottatt  1 117,0
    Ulovlige byggetiltak gebyr per time arbeid  1 117,0
    Økning av gebyret per mangelbrev kommunen må sende ut 10% økning av gebyret, maks. kr. 2500,-
    Sakkyndig bistand Den sakkyndiges timesats
  C 13 Søknad om dispensasjon, jf. kap. 19
    For dispensasjonssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 5 timer, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 og 4 gjelder dispensasjonssøknader med vesentlig større arbeidsmengde. (Bl.a vil dispensasjon fra plankrav vanligvis være en Type 3- eller Type 4-sak). Det beregnes et gebyr for hver dispensasjon.
    Dispensasjonssøknad Type 1 5 637,0
    Dispensasjonssøknad Type 2 11 275,0
    Dispensasjonssøknad Type 3 22 550,0
    Dispensasjonssøknad Type 4 45 100,0
  C 14 Overtredelsesgebyr, jf. pbl. § 32-8
    Plan- og bygningsmyndighetene kan ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr ved forsettelig eller uaktsom overtredelse av plan- og bygninglovgivningen. Overtredelsesgebyrets størrelse fremgår av Forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 kap. 16.
  C 15  Reguleringsplaner
     - Det kreves gebyr for behandling av alle private reguleringsplaner fram til de vedtas fremmet etter pbl § 12-11, uansett formål.
     - Beregningsgrunnlaget er planens flateareal og teoretisk bruksareal (BRA) og justeres deretter prosentvis etter saksbehandlingsmengden.
     - Der en reguleringsplan også tar med seg rene landbruks-/natur -eller friluftsformål uten vesentlige bygge/anleggstiltak holdes disse områdene utenfor ved arealberegningen.
     - For reguleringsplaner som kun inneholder formål som nevnt i unntakene, skal det betales for 0-2000 m².
    Beregningsgrunnlag:
    0 - 2 000 m² (planareal) 35 076,0
    2 001 - 4 000 m² 52 620,0
    4 001 - 8 000 m² 70 141,0
    8 001 - 12 000 m² 105 229,0
    12 001 - 20 000 m² 140 328,0
    20 001 - 40 000 m² 164 000,0
    Tillegg  per påbegynt 1000 m² for reguleringsplaner over 40 000 m² 1 025,0
    Tillegg per teoretisk m² BRA som planen åpner for. Bygning eller bygningsdel helt under terreng regnes ikke med.  9,5
    Reguleringsendring der det kan beregnes planareal og/eller BRA for den del av planen endringen gjelder 100 pst. av satsene
    Andre reguleringsendringer som det ikke kan beregnes areal av  35 076,0
    Mindre reguleringsendringer behandlet i planutvalget 35 076,0
    Små reguleringsendringer behandlet administrativt 17 532,0
    Tillegg for forelegging av forhåndsvurdering eller planprogram i planutvalget 17 532,0
    Maksimum beregningsgrunnlag for reguleringsplaner  615 000,0
  C16 Justering av og tillegg til beregningsgrunnlaget for reguleringsplaner  
    Planer/endringer med en vesentlig mindre saksbehandlingsmengde 60 pst.
    Planer/endringer med mindre saksbehandlingsmengde 80 pst.
    Planer/endringer med ordinær saksbehandlingsmengde 100 pst.
    Planer/endringer med større saksbehandlingsmengde 120 pst.
    Planer/endringer med vesentlig større saksbehandlingsmengde 140 pst.
    Kjennetegn ved planer med mindre - større saksbehandlingsmengde kan være:
  Godt tilrettelagt planforslag - Lite bearbeidet eller mangelfullt planforslag
  I samsvar med kommuneplan - Ikke i samsvar med kommuneplan
  Enkle grunneierforhold -  Mange parter involvert
  Interessemotsetninger er avklart - behov for mange avklaringer i saksbehandlingen
  Lite/ingen konflikter  - Stor kompleksitet
  Uten - med konsekvensutredning 
   
    Det kreves tilleggsgebyr for ekstraarbeid når forslagsstiller endrer sitt forslag etter at komplett planleveranse er mottatt, og ved behov for nytt oppstartsmøte når det har gått mer enn ett år mellom oppstartsmøte og komplett planleveranse Etter fastsatt timessats iflg. Kap.B
    Annonsering og utredning som kommunen foretar på tiltakshavers vegne. Alle utgifter skal refunderes til kommunen
   
  Kap. D: Gebyrer for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), § 16 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)
  D 1 Oppretting av matrikkelenhet
    Oppretting av grunneiendom og festegrunn
    Areal fra 0 - 500 m² 17 250,0
    Areal fra 501 - 2 000 m² 22 500,0
    Areal fra 2 001 - 8 000 m² - økning per påbegynt 1000 m² 1 540,0
    Areal fra 8 001 - 25 000 m² - økning per påbegynt 1000 m² 550,0
    Areal over 25 000 m²: Gebyret avtales med Kart- og geodataseksjonen  
    Mer enn 5 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (10 pst. rabatt) 20 250,0
    Mer enn 15 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (15 pst. rabatt) 19 125,0
    Mer enn 25 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (20 pst. rabatt) 18 000,0
    Mer enn 35 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (30 pst. rabatt) 15 750,0
    Forretning uten oppmåling, f.eks. nylig oppmålt festegrunn 11 000,0
    Oppretting av uteareal på eierseksjon
    Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon  
    Areal fra 0 - 50 m² 8 900,0
    Areal fra 51 - 250 m² 11 400,0
    Areal fra 251 - 2 000 m² 13 900,0
    Areal fra 2 001 - økning per påbegynt 1000 m² 1 265,0
    Mer enn 5 tilleggsareal samtidig rekvirert (10 pst. rabatt) 10 260,0
    Mer enn 15 tilleggsareal samtidig rekvirert (15 pst. rabatt) 9 690,0
    Mer enn 25 tilleggsareal samtidig rekvirert (20 pst. rabatt) 9 120,0
    Mer enn 35 tilleggsareal samtidig rekvirert (30 pst. rabatt) 7 980,0
    Oppretting av anleggsvolum
    Volum fra 0 - 2 000 m³ 27 800,0
    Volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m³ 1 265,0
    Registering av jordsameie
    Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid  
  D 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 3 170,0
    Viser til overstående punkter. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning  
    Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikkulering
    Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene.  
  D 3 Grensejustering
    Grunneiendom
    Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 pst. av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 pst. av eiendommens areal før justeringen.
    Areal fra 0 - 50 m² 6 000,0
    Areal fra 51 - 250 m² 8 400,0
    Areal fra 251 - 500 m² 10 800,0
    Annleggseiendom
    For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 pst. av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Faktureres etter medgått tid.
  D 4 Arealoverføring
    Grunneiendom
    Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.
    Areal fra 0 - 500 m² 17 250,0
    Areal fra 501 - 2 000 m² 22 500,0
    Arealoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1 540,0
    Anleggseiendom
    For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Faktureres etter medgått tid.
  D 5 Nymerking av eksisterende grensepunkt fastsatt i oppmålingsforretning/tilsvarende forretning
    For inntil 2 punkter 5 150,0
    For overskytende grensepunkter, per punkt 460,0
  D 6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
    For inntil 2 punkter 7 250,0
    For overskytende grensepunkter, per punkt 528,0
    Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
  D 7 Utstedelse av matrikkelbrev
    Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,0
    Matrikkelbrev over 10 sider 350,0
    Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen
    Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg
       
  Kap. E: Gebyrer etter § 7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 71
  E 1 Søknad om seksjonering
    Søknader med befaring - 5 ganger det gjeldende rettsgebyret Staten fastsetter gebyret
    Søknader uten befaring - 3 ganger det gjeldende rettsgebyret Staten fastsetter gebyret
    Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg  
  Kap. F: Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Sentrale forskrifter
  F 1 Konsesjonssaker  
      Sats 2017
    Konsesjonssaker med prisvurdering 5 000,0
    Konsesjonssaker uten prisvurdering 3 400,0
  F 2 Søknad om delingssamtykke etter lov om jord 2 000,0
  F 3 Søknad om oppdrett av vilt i fangenskap Staten fastsetter gebyret
    Maksimumssats 7 000,0
  F 4 Fellingsavgift
    Elg, voksen 510,0
    Elg, kalv 300,0
    Hjort, voksen 390,0
    Hjort, kalv 235,0
    Gebyrsatsene forutsetter statlig godkjenning