Skatteoppkreveren for Kongsberg og Numedal

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kontoret er et interkommunalt samarbeid.

  Skatteoppkreverens hovedoppgaver er regnskapsføring og innkreving av skatter og avgifter som skal finansiere viktige samfunnsoppgaver.

  JPEG image, 150 x 80                                      JPEG image, 150 x 80

   Privatperson                                                         Næringsliv

   

   
  Innbetalinger: Konto for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift

  Kongsberg  6345 06 06040                Rollag    6345 06 06326               Flesberg      6345 06 06318                Nore og Uvdal  6345 06 06334

                                                                                                                          Organisasjonsnummer 991 717 803