Anne Gro og Henriette
Bare for helsetjenesten

Helsestasjon for barn og unge

    Tips en venn

    Del artikkelen

    Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte.

    Tilbudet er frivillig, og innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom.

    Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. Vi som jobber på helsestasjon for barn og unge har taushetsplik og opplysningsplikt (jf. lov om helsepersonell og lov om pasient- og brukerrettigheter).