Spesialpedagogisk fagteam

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Beskrivelse

  Spesialpedagogisk fagteam skal gi tjenester til kommunale og private barnehager i Kongsberg.
  Teamet teller 10 personer og består av spesialpedagoger og andre høyskoleutdannete faggrupper.
  De skal utføre spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn, i henhold til sakkyndig vurdering fra PPT-OT og vedtak fattet av Kongsberg kommune.
  De er ansatt i Oppvekstenheten, har kontorer i Tislegård barnehage og arbeider spredt blant byens barnehager.
  De inngår i et gjensidig samarbeid mellom PPT-OT, barnehagen, barnet og dets foresatte.
  Seksjonsleder for teamet er Trude Abelsen, mobil: 4816 6032.