Foreldrebetaling i barnehage

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Bestemmelser som omhandler foreldrebetaling i barnehage.

  1. "Maks-pris"

  2. Søskenmoderasjon

  3. Betaling for kost

  4. Redusert foreldrebetaling pga inntekt. 6%-regel og gratis kjærnetid.

  5. Gratis foreldrebetaling i den tiden barn mottar hjelp/trening etter spesialpedagogisk vedtak, bortfalt fra august 2016.