SU (Samarbeidsutvalget)

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Samarbeidsutvalget består av følgende representanter:

  Knøtt Bull Hodne, leder

  Berit Stranden, medlem (stemmerett)

  Ragnar Skaug, foreldrerepresentant forsterket enhet (møte og uttalerett)

  Anne Marte Lundestad, vara

  Ane Myren, vara

  Åge Bergerud, politisk representant fra Høyre

  Ann-Elin Urdal, rektor

  Inger Johanne Grutle, lærerrepresentant

  Kari Ludvigsen, lærerepresentant

  Trine Lunde, representant for andre ansatte, og SFO-leder

  Skoleutvalget består av samtlige i SU. I tillegg møter Eirik Hågensen og Nils Ivar Pedersen som foreldrerepresentanter i skoleutvalget.

   

  To representanter fra elevrådet møter i Samarbeidsutvalget dersom det er saker av interesse for dem, f.eks. når Samarbeidsutvalget planlegger juletrefester og 17. mai. Skolen benytter også elevrådet i høringssaker der barnas interesser er inne i bildet.

  Møtereferat fra møte i SU 31.10.2011