SU (Samarbeidsutvalget)

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Samarbeidsutvalget består av følgende representanter:

  Gunnar Lysaker, leder (foreldrerepresentant)

  Ann-Elin Urdal, sekretær (arbeidsgiverrepresentant)

  Hege Frestad (foreldrerepresentant)

  Mary–Ann Tabrizi politiker (arbeidsgiverrepresentant)

  Inger Johanne Grutle (lærerrepresentant)

  Monica Mathiassen (lærerepresentant)

  Bente Strandenes (representant for andre ansatte) 

  Skolemiljøutvalget består av samtlige medlemmer i SU og alle representanter i FAU.

  Leder og nestleder fra elevrådet møter i Samarbeidsutvalget dersom det er saker av interesse for dem, f.eks. når Samarbeidsutvalget planlegger juletrefester og 17. mai. Skolen benytter også elevrådet i høringssaker der barnas interesser er inne i bildet.