Raumyr ressursskole

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Raumyr skole er en ressursskole.  Vi har ofte omtalt oss som en forsterket skole.  Under kan dere lese hva en ressursskole skal være i følge det politiske vedtaket som ble gjort i juni 2002:

  Kongsberg kommune vil legge til rette for en "ressursskole" med best mulig tilbud for belever med spesielle behov gjennom alle årstrinn i grunnskolen.  En slik "ressursskole" vil gi et godt fagmiljø med dyktig fagpersonell og ha god romkapasitet.  Her kan man være i et fellesskap på egne premisser med tilgang til ulike typer tekniske ressurser og ha gode felles arenaer med medelever, samtidig som eleven har tilhørighet både til en mindre gruppe og til sin klasse ut fra behov og forutsetninger.  Dette vil gi mulighet for å skape en ny arena for fellesskapet der en ønsker inkludering, samtidig som tilbudet om tilpasset opplæring kan sikres.  Elevene vil da slippe å være i en situasjon hvor de på mange måter er fremmede og utsatte, med en opplevelse av ikke å bli verdsatt i fellesskapet.

  Organisering
  Inntil Kongsberg eventuelt kan gi et helhetlig tilbud i en 1 til 10 skole, vil den praktiske organiseringen av dette skje ved at Kongsberg daghjem- og treniengsskole og Raumyr slås sammen under navnet Raumyr skole.

  Det fremgår av vedtaket at KDT, Kongsberg daghjem og treningsskole legges inn under Raumyr skole.  På denne måten blir det spesialpedagogiske miljøet videreført og KDT har fasiliteter som styrker vår evne til å være nettopp en ressursskole for alle våre ansatte.

  Vi har beholdt initialene KDT,  men med et annet innhold:

  Kommunikasjon, Deltakelse og Trivsel