Barneverntjenesten i Kongsberg

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Barneverntjenesten har hovedfokus på forebyggende tiltak i form av frivillige hjelpetiltak. Eksempler på dette er:

  Endringsorienterte tiltak

  Målrettet veiledning (ulike metoder), nærmiljøtiltak, miljøterapaut i hjemmet, familieråd, mødrehjem, frivillige plassering- kort periode med mer.

  Opplevelsesorienterte tiltak

  Besøkshjem, støttekontakt med mer.

  Stimulerende tiltak

  Barnehage plass, SFO plass, ulike aktiviteter etc

  Ved noen anledninger bruker også barneverntjenesten kontrolltiltak og omsorgstiltak. Dette er tiltak som benyttes ved behov i kortere eller lengre perioder.