Kulturanleggsplan

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kulturanleggsplanen er en tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune.

  Kommunens kulturanleggsplan vedtas av kommunestyret, og har et perspektiv på fire år.

  Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 04.12.2013 av Kongsberg kommunestyre og gjelder ut året 2017.

  Formålet medplanen er å tilrettelegge og styre utviklingen og utnyttelsen av områder og anlegg for fysisk aktivitet og kulturbygg. Planen skal være et styringsverktøy for øvrig kommunal planlegging. Gjennom kulturanleggsplanens føringer setter kommunen prioriteringsrekkefølge på aktuelle søknader om kommunale-, fylkeskommunale og statlige tilskudd til fysisk aktivitet og kulturbygg.

  Kulturanleggsplan 2014 - 2017 - plandokumentet (PDF fil)

  Kulturanlegg på kart. 

  Tidligere kulturanleggsplaner: