Idrett

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Gamlegrendåsen kunstgressbane, august 2012

  Kongsberg har svært gode kvaliteter når det gjelder muligheten for egenorganisert fysisk aktivitet og 
  tradisjonelle friluftslivsaktiviteter

  "Utøvelse av organisert og egenorganisert fysisk aktivitet, og mulighetene til utøvelse av fysisk aktivitet skal fremstå som et positivt kjennetegn for Kongsbergsamfunnet." heter det i Kongsberg kommunes kulturanleggsplan

  Kongsberg har svært gode kvaliteter når det gjelder muligheten for egenorganisert fysisk aktivitet og tradisjonelle friluftslivsaktiviteter. Kongsberg kommune eier og drifter en rekke idrettsanlegg. I tillegg samarbeider kommunen med en rekke idrettslag/klubber om drift av klubbeide anlegg. Både gjennom driftsavtaler og tilskuddsordninger. 

  Kongsberg idrettsråd er en viktig samarbeidspartner for Kongsberg kommune i arbeidet med å tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet. Kongsberg Idrettsråd er en sammenslutning for alle idrettslag i Kongsberg, og fungerer som et koordinerende bindeledd mellom idrettslagene og kommunen.