Utvikling og anlegg

    Tips en venn

    Del artikkelen

    Utvikling og anlegg skal være en pådriver og ivaretager av initiativ for å skape best mulige opplevelser knyttet til kultur og fritid i Kongsberg.

    Dersom du har spørsmål eller saker du ønsker å ta opp med seksjon utvikling og anlegg anbefaler vi at du bruker vårt serviceskjema så vil vi følge opp din henvendelse, og om det er ønskelig kontakte deg ved førte anledning. 

    WWW.KONGSBERGMUSIKKTEATER.NO