family_bicycling

Integreringsseksjonen

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Integreringsseksjonen legger til rette for at mennesker med ulike bistandsbehov kan ta del i kultur- og fritidsaktiviteter. Seksjonen forvalter fritidskontakttjenesten som er en lovpålagt tjeneste etter loven om sosiale tjenester.

  Integreringsseksjonen består av flere team som jobber med 5 forskjellige målgrupper: Barn og unge med adferdsutfordringer, flyktninger/innvandrere, funksjonshemming, psykisk helse og utviklingshemming.

  Kulturkalenderen for 2016 vil bli lagt ut her når den er klar.

  Fritid med bistand tilrettelegges via fritidskontakter og samarbeidsavtaler med foreningsliv. Seksjonen koordinerer årlig inkluderingspris. 

  Brosjyre om kommunens Kultur- og velferdstjeneste

  Brochure sur les services municipaux culturels et sociaux

  Brochure about the municipality cultural and welfare services

  Brochure about the municipality cultural and welfare services (Tigrinya)