Spesielt tilrettelagt undervisning?

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Vi ønsker at kulturskolen skal være et godt tilbud til alle, og prøver så godt vi kan å legge best mulig tilrette for hver enkelt elev.  I mange tilfeller, vil det være snakk om en "skreddersøm" via det ordinære tilbudet vårt. For elever som trenger litt ekstra tilrettelegging, kan vi tilby følgende:

  - Råd/samtale med oss om hviket tilbud som kan passe best både ut fra elevens ønsker og muligheter for spesiell tilpasning av tilbudet. De fleste av kulturskolens ordinære tilbud, vil kunne tilpasses spesielt. Det viktige er at vi får god informasjon i forkant, og i noen tilfeller har en ekstra omfattende dialog underveis. Vår musikkterapeut bistår. Ta kontakt med kulturskolens administrasjon.

  - Tilrettelagt allmusikkgruppe for barn: Dette er en musikkgruppe for barn fra ca 6 år og oppover. Det jobbes med bl.a. samspill og musikkens grunnelementer, men hovedagenda er musikkglede og trivsel.

  - Individuell musikkundervisning/instrumentalundervisning med musikkterapeut/musikklærer

  - Vi samarbeider også med kommunens Integreringsseksjon om flere tilbud til barn og voksne med spesielle behov for tilrettelegging. Bl.a. Kreativt verksted for voksne, Malekurs for voksne, Musikkgruppe for voksne PU, Tirsdagsbandet m.m. Integreringsseksjonen tilbyr også andre fritidstilbud m. bistand. Ta evt direkte kontakt for mer info om disse tilbudene.

  - I tillegg får alle kommunens skoler og barnehager hvert år mulighet til å søke om et "Musikkterapi-prosjekt"; som er et tilrettelagt musikkopplegg i smågrupper rundt enkeltbarn med spesielle bistandsbehov. Dette foregår i nært samarbeid med personale i skolen/barnehagen.