Tilrettelagte boliger

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7)

  Kommunen har utpekingsrett til lettstelte, tilrettelagt boliger med livsløpsstandard for personer som på grunn av sin funksjonssvikt ikke lenger kan bo i sitt opprinnelig hjem.

  Boligen kan være bokollektiv, bofellesskap eller samlokaliserte leiligheter.

  Avhengig av det totale hjelpebehovet vil det vurderes behov for bemanning i form av basepersonal.

  Nedenfor vises kontaktinformasjon for boliger/avlastningsinstitusjon til personer med ulike typer funksjonshemninger

  Avdelinger

  Tlf.nr

  Brennerigata bofellesskap

  48 16 66 09

  Peckelsgate 4 bofellesskap

  48 16 66 55

  Christiesvei bofellesskap

  48 16 60 15

  Landstadgate 6A bofellesskap

  48 16 66 13

  Steensgate bofellesskap

  48 16 60 53

  Knut Hamsunsvei bofellesskap

  48 16 60 52

  Tømmeråsgården bofellesskap

  48 16 60 91

  Møllergata bofellesskap

  48 16 60 86

  Abelsgate bofellesskap

  48 16 60 96

  For boliger rus/psykisk helse:  ta kontakt på telefon 48 16 60 98

  For boliger eldre: ta kontakt på telefon 32 86 63 21