Tjeneste og utviklingsavdeling

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Avdelingen har ansvaret for å behandle søknader og fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester i kommunen innenfor følgende tjenesteområder:

  • tjenester i hjemmet som hjemmesykepleie og praktisk bistand
  • opphold i institusjon/sykehjem
  • tilrettelagt bolig
  • avlastning
  • rehabilitering
  • psykisk helse og rus team
  • dagaktivitetstilbud
  • transporttjeneste (TT)
  • omsorgslønn

  Søknadene behandles av helsefaglig personale og målet er å finne individuelle løsninger som bidrar til at brukere fungerer best mulig i eget hjem i forhold til dagliglivets gjøremål.
  Alle henvendelser om tjenester eller endring av tjenester rettes til forvaltningsavdelingen.. 

  Avdelingen har utviklingsansvar for kommunens tjenester innen:

  • Koordinerende enhet, for brukere med sammensatte behov.
  • Demenskoordinator og -veiledning.
  • Kreftomsorg og lindrende behandling
  • Pasientkoordinator/samhandling med sykehus/spesialisthelsetjenestene
    Se under samhandling Sykehus- Kommune