Lundeløkka avlastningsbolig. Avlastning for barn og unge.

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Tjenesten gis til familier som på grunn av barn/unges funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Den har som formål å avlaste foreldre som har et omfattende omsorgsarbeid.

  Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiver. Den skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

  Avlastning organiseres på to måter:

  1. Lundeløkka avlastningsbolig

  Lundeløkka avlastningsbolig ligger på Vibehaugen, nærmere bestem i Frogsvei 45. Avlastningsboligen gir et tilbud til barn og unge med sammensatte vansker. Du kan ringe Lundeløkka på telefon 48 16 62 08

  2. Privat avlastning

  kan organiseres på ulike måter i samarbeid med den som har behov for tjenesten.

  Omfanget av avlastningen kan variere fra noen timer/døgn/helger pr. måned til mer omfattende ordninger.