Samtykke fra de som er avbildet.
Begrenset bruk, evt kontakt fotograf.

Helse og Omsorgstjenesten

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Helse og omsorg yter tjenester til ca. 1 600 innbyggere i alle aldre. Med utgangspunkt i den enkeltes egne ressurser, gis det et tilpasset tjenestetilbud.

  Helse og omsorgssjef : Gunhild Bergsaker

  Epost: Gunhild.Bergsaker@kongsberg.kommune.no

  I tråd med samhandlingsreformen vektlegges forebyggende helsetiltak i samarbeid med andre offentlige og private aktører og det er et utstrakt samarbeid med frivillige lag og foreninger. Helse og omsorg har utviklet kompetanse til å ivareta innbyggere med sammensatte sykdomsbilder og kompliserte sykdomsforløp.

  beontrappa, 7 trinn

  Primærforebyggende tiltak er lavterskeltilbud som hjelper folk til å komme i gang med regelmessig aktivitet (Lerdal og Fagermoen 2011)

  Sekundærforebyggende tiltak er tiltak som rettes mot personer som har hatt/har et helseproblem men som står i fare for å få tilbakefall eller forverring av sin helsemessige tilstand (Lerdal og Fagermoen 2011).

  Tærtiærforebyggende tiltak er tiltak rettet mot identifiserte, ofte tungt belastede målgrupper. Innsatsen går ut å motvirke en forverring av problemene, og grenser derfor opp mot det vi legger i behandling og rehabilitering.(www.forebygging.no).