Kommunestyremøte 15 okt 2016

Kommunestyret på web-tv

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Av Bernt Søraa

  På grunn av lydproblemer avslutter vi streaming av møtet 15. november, men møtet vil  sin helhet bli lagt på arkiv når vi får rnset lydbildet..

  Kommunestyremøtene overføres direkte på WebTV. 
  I tillegg vil vi direktesende ved andre anledninger som åpne konferanser, åpne presentasjoner ol. 

  Sendingene arkiveres og kan ses når det passer.

  Gå inn via lenka under. Er det direktesending starter den automatisk

  Velg arkivboksen hvis du vil se tidligere møter.

  I dagens kommunestyre 15. november  vil en blant annet foralisere driften av Nuytt responssenter for velferdsteknologi, sluttbehandle to reguleringsplaner; hhv. 483R Bikjentangen vannforsyning og 495R Langeidfoss pukkverk. 

  Før saker tas opp til behandling vil det bli gitt en orientering om Riksantikvarend bystrategi v/ Leiulf Mydland 

  Alle saker med sakspapirer til kommunestyremøtet 15. november finner du her

  Følg forhandlingene direkte her Kongsberg kommunes WEB-TV