Brufossen

Revidering kommuneplanens samfunnsdel

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Kommunestyret har nå vedtatt planprogram for arbeidet med  kommuneplanens samfunnsdel.

  Det betyr at arbeidet nå starter, og vi har invitert innbyggere, næringsliv, frivillige lag og foreninger til å komme med innspill til hvordan de ønsker at Kongsberg skal utvikle seg i årene fram mot 2030

  Samfunnstrendene tyder på at også Kongsbergsamfunnet står framfor store endringer innen klima, næringsutvikling og for offentlig sektor. Dette er viktige temaer som må diskuteres i tiden framover.

  Det er nå gjennomført dialogmøter med bygdelag og velforeninger,næringsliv og frivillige organiosasjoner,  ungdom og eldre. 
  Det har kommet innspill direkte til oss,  i lokalmedia, på våre hjemmesider og Facebooksider. De enkelte høringsinnspill legges, og kan leses på siden innspill fra lag, foreninger, enkeltpersoner og arrangementer.

  I tillegg har vi etablert prosjektsiden www.kongsberg2030.no som skal samle trådene

  Det er utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag til arbeidet med planstrategien som du kan lese her. det vil gi deg kunnskap om hvordan det står til i Kongsberg pr. nå