Sykkelbyen Kongsberg

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Sykkelbyen Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.
  Prosjektet startet i 2006 og er nå videreført til 2013og varer til pågående prosjekter er gjennomført.

  Målet er å opparbeide et sammenhengende hovednett for sykkel og overføre reiser fra bil til sykkel. Målgruppene er transport/hverdagssyklisten og skolebarn.

  Nyhet på siden:

  Ny Sykkelplan 2014-2023 ble vedtatt i Kongsberg kommunestyre 18.06.14. Denne planen legger opp til økt fokus på informasjon/kampanjer og drift/vedlikehold.

  Trygg Trafikk vil gjerne se flere barn som går eller sykler til skolen, og færre som blir kjørt i bil. Les mer om dette på Trygg Trafikks nettsider.

  Brosjyre fra Syklistenes landsforening "Syklister tar ansvar" kan også hentes i resepsjonen på rådhuset.

  Økt kapasitet for sykkelparkering på knutepunktet

  Trekning av premier - Vi gjør byen grønn

  Økt trafikksikkerhet til Gamlegrendåsen

  Åpning av ny gang og sykkel vei på Pyttesletta

  Brosjyre fra Syklistenes landsforening "La barna sykle" kan også hentes i resepsjonen på rådhuset.

  Tips om vintersykling

  Prosjekter: Økt sykkelparkeringskapasitet på skoler og barnehager