Virksomheter i Kongsberg kommune

  Tips en venn

  Del artikkelen

  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
  11. k
  12. l
  13. m
  14. n
  15. o
  16. p
  17. q
  18. r
  19. s
  20. t
  21. u
  22. v
  23. w
  24. x
  25. y
  26. z
  27. æ
  28. ø
  29. å

  a
  Administrasjonsutvalget
  Ambulerende team rehabilitering
  Ansattportal
  Avdeling Kårstua
  Avdeling Setra
  b
  Bakken Gård
  Barnehagedrift i Kongsberg
  Barnehager i Kongsberg
  Barneverntjenesten i Kongsberg
  Berg skole
  Brann og redning
  Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
  Byantikvar
  Byggesak
  d
  Dagaktivitetstilbud
  Dagsenter Hvittingfoss
  Dagsenter psykisk helse og rus
  e
  Efteløt skole
  English
  Ergoterapi
  f
  Flyktningeteamet i Kongsberg
  Foreldrebetaling i barnehage
  Fritidskontakt
  Frivilligsentralen i Kongsberg
  FUB Kongsberg - Foreldreutvalg for barnehager
  Fysioterapi
  Fysioterapi for barn og unge
  Fysioterapi for voksne
  Fysisk aktivitet på frisklivsresept
  g
  Gamle Badet seniortreff
  Gamlegrendåsen skole
  Generalen
  Gomsrud avfallsanlegg
  Gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 og senere
  Grunnskoler i Kongsberg
  h
  Helse- og aktivitetssenter Skavangertun
  Helse- og aktivitetssenter Tislegård
  Helse og Omsorgstjenesten
  Helsestasjon for barn og unge
  Helsestasjon for ungdom (HFU)
  Helsevern
  Hjelpemidler
  Hjemmebaserte tjenester
  Hvittingfoss barne- og ungdomsskoleskole
  Hvittingfoss helsestasjon
  Hvittingfoss miljøstasjon
  Hvittingfoss ved Lågen
  Hyggestua Solstad
  i
  Idretts-og svømmehall
  IKA Interkommunalt arkiv Kongsberg
  Individuell plan (IP)
  Inn på tunet
  Integreringsseksjonen
  Interkommunalt arkiv Kongsberg (IKA)
  j
  Jondalen
  Jondalen bygdelag
  Jondalen skole
  k
  Kart og geodata
  Knutepunktet Kongsberg KF
  Kommuneadvokaten
  Kommunens politiske ledelse
  Kongsberg helsestasjon
  Kongsberg interkommunale legevakt
  Kongsberg international school (privat)
  Kongsberg kino KF
  Kongsberg kirke
  Kongsberg Kirkelig fellesråd
  Kongsberg Kirkelig fellesråd
  Kongsberg kommunale eiendom KF
  Kongsberg kommunale hjelpemiddeltjeneste
  Kongsberg kommunale renseanlegg
  Kongsberg kommunale vannverk
  Kongsberg kommuneAPP
  Kongsberg krisesenter
  Kongsberg kulturskole
  Kongsberg Musikkteater
  Kongsberg Musikkteater
  Kongsberg norsksenter
  Kongsberg norsksenter
  Kongsberg2030 - websiden
  Kongsgårdmoen skole
  Kontrollutvalgets sekretariat
  Koordinerende enhet i Kongsberg
  Kosestua Skinnarberga
  Kostveiledning/kurs Bra mat
  KRONA
  Kultur og velferdstjenesten
  Kundekontakt - Servicekontoret
  Kvalitetslosen/Compilio
  l
  Landbruk, natur og miljø
  Legetjenester
  Lundeløkka avlastningsbolig. Avlastning for barn og unge.
  Lågen arbeidstjenester
  m
  Madsebakken SFO
  Madsebakken skole
  Matombringing
  Miljørettet helsevern
  n
  NAV Økonomisk sosialhjelp
  Næringsutvikling
  o
  Om overgrepssenteret
  Omsorgslønn
  Oppvekstkontoret
  Oppveksttjenesten
  Overgrepsmottaket i Drammen
  p
  Pedagogisk psykologisk tjeneste
  Politisk sekretariat
  ppt-ot Kongsberg og Numedal
  Praktisk bistand (hjemmehjelp)
  Privat fysioterapi
  r
  Raumyr ressursskole
  Raumyr skole
  Reguleringsplaner
  Rehabilitering
  Renovasjon og tømmekalender
  s
  Sentraladministrasjon
  SFO Raumyr
  Skatteoppkreveren for Kongsberg og Numedal
  Skavanger skole
  Skinnarberga Helsehus; Korttidsopphold og rehabilitering
  Skolehelsetjenesten
  Skrim ungdomsskole
  Skulpturby Kongsberg
  Snus / Røykeslutt
  Svanen SFO
  Svangerskapsomsorg
  Sykehjemstjenester
  Sykkelbyen Kongsberg
  t
  Tekniske tjenester
  Tiltak i Kongsberg
  Tislegård ungdomsskole
  Tjeneste og utviklingsavdeling
  u
  Ungdomskontoret
  Ungdomsrådet i Kongsberg
  Utvikling i Hasbertjerndalen
  Utvikling og anlegg
  v
  Vann, avløp og renseanlegg
  Varmtvannsbassenget på Skinnarberga
  Vei og trafikk
  Velkommen til Kongsberg bibliotek
  Vestsiden ungdomsskole
  Vitensenteret Devoteket
  w
  Wennersborg SFO
  Wennersborg Skole
  ø
  Økonomitjenesten i Kongsberg
  å
  Åsenfryd SFO