Elektroniske skjema

  Tips en venn

  Del artikkelen

  1. a
  2. b
  3. c
  4. d
  5. e
  6. f
  7. g
  8. h
  9. i
  10. j
  11. k
  12. l
  13. m
  14. n
  15. o
  16. p
  17. q
  18. r
  19. s
  20. t
  21. u
  22. v
  23. w
  24. x
  25. y
  26. z
  27. æ
  28. ø
  29. å
  Her får du en oversikt over alle elektroniske skjema som du kan sende inn til Kongsberg kommune.

  a
  Application for preschool admission for child without Norwegian ID number
  Application for reduction of preschool fees, for child without Norwegian ID Number
  Arbeidsvarsling/Gravemelding
  b
  Barnehagesøknad
  Barnehagesøknad barn uten Norsk personnr
  Barnehage-søknad om godkjenning
  Barnehage-Søknad om redusert foreldrebetaling
  Beboerparkeringssøknad
  Bestille grunnbokutskrift
  Betaling og Betalingssatser 2016
  Blanketter for opprettelse eller endring av grunneiendom
  Blanketter for tinglysing av eiendom
  Booking av lokaler
  Booking av lokaler-alternativ
  Byggesaksblanketter
  Bytte av skole
  d
  Dispensasjon fra utdanningskrav for pedagogisk leder/styrer
  Driftstilskudd Lag og foreninger
  e
  Egenerklæring om Konsesjonsfrihet (SLF - 360)
  f
  Flere elektroniske skjema
  Fritak fra religionspregede aktiviteter
  Fritidskontakt/støttekontakt
  Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
  Fyrverkeri - søknad om tillatelse til handel (pyriteknisk vare)
  Fysioterapi
  Fysioterapi barn
  Fysioterapi for barn-Gruppehenvendelse
  g
  Generell henvendelse
  Godkjenning (miljørettet helsevern) for skole-/barnehagelokale
  Godkjenning av utenlandsk utdanning
  h
  Helse og omsorgstjenester
  Hustegninger og eiendomsinformasjon
  Høringssvar - offentlig høring
  i
  Innsyn i matrikkelinformasjon.Eiere, nabolister
  k
  Kandidat til kommunens byggeskikkspriser
  Kandidat til kommunens kultur- og ildsjelpriser
  KKE-Produkt og tjenestekatalog
  Klage enkeltvedtak
  Klage kommunal tjeneste
  Klage på karakterer
  Klage på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon
  Komposteringskontrakt
  Krav om innføring i manntall
  Krav om sletting av gyldig fravær
  Kulturskolen Søknad om plass
  l
  Ledig stilling
  Ledsagerbevis
  m
  Meddommer Tingrett og Lagmannsrett søknad om verv
  Melding midlertidig bruksendring
  Melding om bytte av skole ved flytting fra eller i kommunen
  Melding om overnatting
  Melding om overnatting, manuelt skjema
  Min Gat innlogging
  n
  NAV-Søknad om opplysning, råd og veiledning
  o
  Omsorgs-/tilrettelagt bolig
  Oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn-Søknadskjema
  p
  Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede
  Permisjon for skoleelev
  r
  Rapportskjema for besøkshjem (doc.fil)
  Rapportskjema for besøkshjem (pdf.fil)
  Reiseregning skjema for utskrift
  s
  Salgsbevilling av alkoholholdig drikk gruppe 1
  Sanering av Oljefyranlegg; Meldingsskjema
  Serveringsbevilling
  SFO søknad om plass
  SFO-Application without Norwegian sos.sec.nr
  Skatteattest
  Skattekort bestilling
  Skifte av skole - flyttemelding
  Skjenkebevilling
  Skjenkebevilling endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
  Skjenkebevilling for åpen enkelanledning
  Skjenkebevilling lukket arrangement (ambulerende bevilling)
  Skolebarninnskriving e-skjema
  Skoleskyss
  Spørsmål til spørretimen
  Stillingssøknad
  Søknad om innføring i manntall
  Søknad om leie av kommunale lokaler, sesongleie 2017-2018
  Søknad om Startlån bolig
  Søknadskjema Bostøtte
  t
  Tilskudd drenering og grøfting (SLF-Skjema)
  u
  Utslipp av Oljeholdig avløpsvann
  Utslippstillatelse vann og avløp
  v
  Vannmåleranmeldelse
  Vannmåleravlesning
  Vikar-stilling Generell søknad