Tildeling fra Klem Skarstens legat

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Av Bernt Søraa

  Søknadsfrist 25. november

  Målgruppen for utdeling av midler er iht. statuttene er studiehjelp til ungdom fra Kongsberg, til universitets- og høyskoleutdannelse.
  Søkere som har flere studieår bak seg, vil bli prioritert.
  I tillegg vektlegges søkere med utradisjonelle studier eller spesielle kombinasjoner av fag.

  Du kan lese mer om legatet, og tildelingskriterier på
  www.kongsberg.kommune.no/klemskarsten

  Skriftlig søknad med beskrivelse av eget utdanningsløp og -mål samt vedlegg som dokumenterer utdanning fra og med videregående skole, og andre relevante dokumenter sendes som e-post til

  postmottak@kongsberg.kommune.no, merket klem skarsten

  Spørsmål kan rettes til saksbehandler: Bernt Søraa, mob.  48166223, eller e-post bernt.soraa@kongsbrg.kommune.no