Barnehageopptak 2017, foreløpige tall

  Tips en venn

  Del artikkelen

  Av Aud Helliksen

  Det behandles i disse dager 370 søknader om barnehageplass, nytt eller endret tilbud. 255 av disse har ikke et tilbud fra før, mot 260 i fjor.

  Det er 223 barn mot 224 i 2016 som har lovfestet rett til barnehageplass fra august, september eller oktober.  Alle vil få et tilbud, men er ikke sikret plass i akkurat den barnehagen eller skolekretsen man har som høyeste ønske.

  Det er flertall i Stortinget om å utvide retten til barnehageplass til også å gjelde de barna som er født i november året før. Dette blir mest sannsynlig bli vedtatt nå i vår. I Kongsberg har vi tatt høyde for at lovforslaget vedtas og vi har kapasitet til at også disse 9 barna får et tilbud om plass innen de fyller ett år.

  Opptaket er i full gang og de som får et tilbud vil få brev før påske.  

  Det er i år flest søkere til skolekretsene Gamlegrendåsen og Madsebakken med Wennersborg krets på tredje plass.

  Søknader som er kommet inn etter søknadsfristen, blir behandlet etter at hovedopptaket er ferdig. (Etter 1. mai)

  Rett til plass i barnehage

  - Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter

  - Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

  - Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

  - Det må søkes om barnehageplass innen den fristen kommunen setter. I Kongsberg er det 1. mars.